Kalender for kirkeåret 2016-2017 (Tekstrekke I)


Kalenderen er korrekturlest av Harald Kaasa Hammer, sept 2016
 • Søndag 27. nov 2016
  1. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Salme 24,1-10
   Rom 13,11-12
  Prekentekst: Matt 21,1-11
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 24,7-10
 • Søndag 4. des 2016
  2. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Salme 33,18-22
   Hebr 6,13-19a
  Prekentekst: Joh 14,1-4
  Fortellingstekst: Joh 14,1-11
  Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14
 • Søndag 11. des 2016
  3. søndag i adventstiden
  Lesetekster: 1 Kor 3,18-23
   Matt 11,2-11
  Prekentekst: Jes 35,1-10
  Fortellingstekst: Dan 6,4-24
  Poetisk tekst: Luk 1,78-79
 • Søndag 18. des 2016
  4. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Rut 4,13-17
   Rom 15,8-13
  Prekentekst: Luk 1,46-55
  Fortellingstekst: Luk 1,39-45
  Poetisk tekst: Salme 145,10-13
 • Lørdag 24. des 2016
  Julaften
  Lesetekster: Jes 9,1a.2.6-7 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,1-20 (A)
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Lørdag 24./Søndag 25 . des 2016
  Julenatt/Ottesang
  Lesetekster: Mika 5,1-4a (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Matt 1,18-25 (A)
  Poetisk tekst: Salme 139,11-12
 • Søndag 25. des 2016
  Juledag
  Lesetekster: Ord 8,1-2.22-31 (A)
   Hebr 1,1-6 (A)
  Prekentekst: Joh 1,1-14 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,1-20
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Mandag 26. des 2016
  Stefanusdag/2. juledag
  Lesetekster: Jer 31,15-17
   Apg 7,52-60
  Prekentekst: Matt 2,16-23
  Fortellingstekst: Matt 2,13-23
  Poetisk tekst: Salme 17,6-8
 • Lørdag 31. des 2016
  Nyttårsaften
  Lesetekster: Fork 3,1-2.4-7.11a
   1 Pet 1,22-25
  Prekentekst: Luk 13,6-9
  Fortellingstekst: 1 Mos 28,10-29,1
  Poetisk tekst: Salme 121
 • Søndag 1. jan 2017
  Nyttårsdag/Jesu navnedag
  Lesetekster: 4 Mos 6,22-27
   Fil 2,5-11
  Prekentekst: Luk 2,21
  Fortellingstekst: Matt 1,18-25
  Poetisk tekst: Salme 72,17-19
 • Søndag 8. jan 2017
  Kristi åpenbaringsdag
  Lesetekster: Jes 60,1-6
   Ef 3,1-7
  Prekentekst: Matt 2,1-12
  Fortellingstekst: Matt 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 72,10-14
 • Søndag 15. jan 2017
  2. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Jes 42,1-6
   Apg 18,24-19,7
  Prekentekst: Matt 3,13-17
  Fortellingstekst: Matt 3,13-4,11
  Poetisk tekst: Jes 12,1b.2b.3.4b.5.6a
 • Søndag 22. jan 2017
  3. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 1 Mos 1,26-31
   Åp 21,1-6
  Prekentekst: Joh 2,1-11
  Fortellingstekst: Luk 2,40-52
  Poetisk tekst: Salme 36,6-10
 • Søndag 29. jan 2017
  4. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Salme 146,1-10
   Rom 16,25-27
  Prekentekst: Luk 18,35-43
  Fortellingstekst: Luk 18,35-43
  Poetisk tekst: Salme 102,3.17-20
 • Torsdag 2. feb 2017
  Kyndelsmesse (2.feb.)
  Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,22-40 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,22-40
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Søndag 5. feb 2017
  5. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 1 Mos 15,1-6
   Rom 4,1-8
  Prekentekst: Mark 2,1-12
  Fortellingstekst: Mark 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 103,1.11-14
 • Mandag 6. feb 2017
  Samefolkets dag (6. feb.)
  Lesetekster: 1 Mos 2,4-9
   Gal 3,26-29
  Prekentekst: Matt 5,13-16
  Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
  Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12
 • Søndag 12. feb 2017
  Såmannssøndag
  Lesetekster: Jes 55,8-13
   Hebr 4,12-13
  Prekentekst: Luk 8,4-15
  Fortellingstekst: Luk 8,4-15
  Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133
 • Søndag 19. feb 2017
  Kristi forklarelsesdag
  Lesetekster: 5 Mos 18,15-18
   Åp 1, 9-18
  Prekentekst: Matt 17,1-9
  Fortellingstekst: Matt 17,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16
 • Søndag 26. feb 2017
  Fastelavnssøndag
  Lesetekster: Høys 8,6-7
   Joh 17,20-26
  Prekentekst: 1 Kor 13,1-7
  Fortellingstekst: Mark 8,27-38
  Poetisk tekst: Salme 86,5-7.11a
 • Onsdag 1. mar 2017
  Askeonsdag
  Lesetekster: Joel 2,12-13
   1 Pet 3,18-4,2
  Prekentekst: Matt 6,1-6.16-18
  Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
  Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14
 • Søndag 5. mar 2017
  1. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 2,8-9; 3,1-8
   Jak 1,12-16
  Prekentekst: Matt 4,1-11
  Fortellingstekst: 1 Mos 37,1-36
  Poetisk tekst: Salme 25,4-8
 • Søndag 12. mar 2017
  2. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 32,24-30
   Jak 1,2-8
  Prekentekst: Matt 15,21-28
  Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
  Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
 • Søndag 19. mar 2017
  3. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Sam 18,6-14
   Ef 5,1-2.8-11
  Prekentekst: Luk 11,14-28
  Fortellingstekst: 1 Mos 45,1-15; 50,14-21
  Poetisk tekst: Salme 25,1-2.11-12.16-17
 • Søndag 26. mar 2017
  Maria budskapsdag
  Lesetekster: Jes 7,10-14
   Gal 4,4-7
  Prekentekst: Luk 1,26-38
  Fortellingstekst: Luk 1,26-38
  Poetisk tekst: Salme 113,4-7
 • Søndag 2. apr 2017
  4. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 22,1-14
   Hebr 4,14-16
  Prekentekst: Joh 11,45-53
  Fortellingstekst: 2 Mos 12,1-28
  Poetisk tekst: Salme 63,2-5.8
 • Søndag 9. apr 2017
  Palmesøndag
  Lesetekster: 2 Mos 12,21-28
   Ef 2,12-18
  Prekentekst: Joh 12,12-24
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26
 • Torsdag 13. apr 2017
  Skjærtorsdag
  Lesetekster: 2 Mos 12,1.3-8.11-14
   1 Kor 5,6b-8
  Prekentekst: Matt 26,17-30
  Fortellingstekst: Luk 22,14-23
  Poetisk tekst: Salme 111,1-5
 • Fredag 14. apr 2017
  Langfredag
  Evangelietekst III:Luk 22,39-23,46
  Fortellingstekst:Mark 15,20-39
 • Lørdag 15./Søndag 16 . apr 2017
  Påskenatt/Ottesang
  Lesetekster: 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 (A)
   2 Mos 14,1-22 (A)
   Rom 6,3-11 (A)
  Prekentekst: Mark 16,1-8 (A)
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Søndag 16. apr 2017
  Påskedag
  Lesetekster: Salme 118,14-24
   1 Kor 15,1-11
  Prekentekst: Luk 24,1-9
  Fortellingstekst: Matt 28,1-10
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Mandag 17. apr 2017
  2. Påskedag
  Lesetekster: Jona 2,1-11
   Apg 13,32-35
  Prekentekst: Luk 24,13-35
  Fortellingstekst: Luk 24,36-45
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 23. apr 2017
  2. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 43,10-13 eller Apg 1,1-5
   1 Kor 15,12-21
  Prekentekst: Joh 21,1-14
  Fortellingstekst: Joh 20, 24-31
  Poetisk tekst: Salme 116,5-9
 • Søndag 30. apr 2017
  3. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Esek 34,11-16 eller Apg 2,36-41
   1 Pet 2,20-25
  Prekentekst: Joh 10,11-18
  Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
  Poetisk tekst: Salme 23
 • Mandag 1. mai 2017
  1. mai
  Lesetekster: Jes 58,6-10
   1 Joh 4,16-21
  Prekentekst: Luk 6,31-36
  Fortellingstekst: Luk 16,19-31
  Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7
 • Søndag 7. mai 2017
  4. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 54,7-10 eller Apg 9,36-43
   Fil 3,12-14
  Prekentekst: Joh 16,16-22
  Fortellingstekst: 1 Sam 17,3-11.37-50
  Poetisk tekst: Salme 30,5-6.12
 • Søndag 14. mai 2017
  5. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35
   Rom 11,13-20
  Prekentekst: Joh 15,1-8
  Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
  Poetisk tekst: Salme 84,2-6
 • Onsdag 17. mai 2017
  17. mai
  Lesetekster: Salme 127,1-3
   Apg 17,22-25 og/eller 26-31
  Prekentekst: Luk 1,50-53
  Fortellingstekst: Luk 15,1-10
  Poetisk tekst: Salme 127,1-2
 • Søndag 21. mai 2017
  6. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jer 29,10-14 eller Apg 16,25-40
   1 Joh 5,13-15
  Prekentekst: Luk 18,1-8
  Fortellingstekst: Joh 2,1-11
  Poetisk tekst: Salme 66,17-20
 • Torsdag 25. mai 2017
  Kristi himmelfartsdag
  Lesetekster: Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11
   Ef 4,7-10
  Prekentekst: Mark 16,19-20
  Fortellingstekst: Apg 1,1-14
  Poetisk tekst: Salme 110,1-4
 • Søndag 28. mai 2017
  Søndag før pinse
  Lesetekster: Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14
   1 Pet 4,7-11
  Prekentekst: Joh 15,26-27
  Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Lørdag 3. jun 2017
  Pinseaften
  Lesetekster: 2 Mos 24,3-11 (A)
   Ef 2,17-22 (A)
  Prekentekst: Joh 7,37-39 (A)
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Søndag 4. jun 2017
  Pinsedag
  Lesetekster: 1 Mos 2,4-9
   Apg 2,1-11 eller Rom 8,9-11
  Prekentekst: Joh 20,19-23
  Fortellingstekst: Apg 2,1-18
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Mandag 5. jun 2017
  2. pinsedag
  Lesetekster: Joel 3,1-2
   Apg 10,34-48
  Prekentekst: Joh 16,5-11
  Fortellingstekst: Matt 14,22-34
  Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11
 • Søndag 11. jun 2017
  Treenighetssøndag
  Lesetekster: 5 Mos 6,4-9
   1 Pet 2,4-10
  Prekentekst: Matt 28,16-20
  Fortellingstekst: Apg 9,1-19
  Poetisk tekst: Salme 100
 • Søndag 18. jun 2017
  2. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 14,15-22
   Tit 3,4-7
  Prekentekst: Matt 3,11-12
  Fortellingstekst: Apg 8,26-40
  Poetisk tekst: Salme 66,1.2a.4-6
 • Lørdag 24. jun 2017
  Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
  Lesetekster: Dom 13,2-7.24-25
   Hebr 11,1-2.32b-34.38-40
  Prekentekst: Luk 1,5-17
  Fortellingstekst: Luk 1,5-25
  Poetisk tekst: Luk 1,76-79
 • Søndag 25. jun 2017
  3. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 25,6-9
   Åp 19,5-9
  Prekentekst: Luk 14,15-24
  Fortellingstekst: Mark 10,13-16
  Poetisk tekst: Salme 65,5.9
 • Søndag 2. jul 2017
  4. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 25,27-34
   1 Kor 9,24-27
  Prekentekst: Mark 10,17-27
  Fortellingstekst: Mark 12,37b-44
  Poetisk tekst: Salme 31,15-18
 • Søndag 9. jul 2017
  5. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Joh 4,1-6
   Matt 7,15-20
  Prekentekst: Jer 23,16-24
  Fortellingstekst: Jona 1,1-2,2; 2,11-4,11
  Poetisk tekst: Salme 33,4-6
 • Søndag 16. jul 2017
  Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 12,1-4
   Rom 1,1-7
  Prekentekst: Luk 5,1-11
  Fortellingstekst: Luk 5,1-11
  Poetisk tekst: Salme 40,9-12
 • Søndag 23. jul 2017
  7. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 16,1-13
   1 Joh 4,7-10
  Prekentekst: Luk 15,1-10
  Fortellingstekst: Luk 19,1-10
  Poetisk tekst: Salme 34,5-7.9
 • Lørdag 29. jul 2017
  Olavsdagen / Olsok (29. juli)
  Lesetekster: Jer 1,17-19
   Åp 12,10-11
  Prekentekst: Joh 12,24-26
  Fortellingstekst: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
  Poetisk tekst: Salme 33,12-16.18
 • Søndag 30. jul 2017
  8. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 32,1-4.30-35
   1 Joh 2,15-17
  Prekentekst: Matt 6,19-24
  Fortellingstekst: 2 Mos 1,8-2,10
  Poetisk tekst: Salme 119,35-37
 • Søndag 6. aug 2017
  9. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Hos 6,1-3
   Rom 8,31-39
  Prekentekst: Matt 11,28-30
  Fortellingstekst: 2 Mos 2,23-3,15;4,10-16
  Poetisk tekst: Salme 145,3.8-10
 • Søndag 13. aug 2017
  10. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 32,1-11
   1 Pet 3,8-13
  Prekentekst: Luk 5,27-32
  Fortellingstekst: Matt 18,21-35
  Poetisk tekst: Salme 103,2-5
 • Søndag 20. aug 2017
  11. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 64,6b-65,2
   Rom 9,2-5;10,1-4
  Prekentekst: Matt 23,37-39
  Fortellingstekst: Jes 6,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,2.15-16
 • Søndag 27. aug 2017
  12. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Nåden alene
  Lesetekster:Sal 116,1-9
  Luk 15,11-32
  Prekentekst:Ef 2, 1-10 (Prekentekst)
  Fortellingstekst: Joh 6,1-15
  Poetisk tekst: Salme 145,3-6.13
 • Søndag 3. sep 2017
  13. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 92,2-6.13-16
   1 Kor 12,4-11
  Prekentekst: Matt 25,14-30
  Fortellingstekst: Luk 18,18-30
  Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14
 • Søndag 10. sep 2017
  Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 27,2-6
   1 Kor 1,1-3
  Prekentekst: Matt 20,1-16
  Fortellingstekst: Matt 20,1-16
  Poetisk tekst: Salme 86,2-4
 • Søndag 17. sep 2017
  15. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Skaperverket er ikke til salgs
  Lesetekster:Sal 33,1-9
  2 Pet 1, 5-9
  Prekentekst:Matt 7, 24-28
  Fortellingstekst: Luk 10,38-42
  Poetisk tekst: Salme 67,2-5
 • Søndag 24. sep 2017
  16. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 40,2-6
   Rom 8,19-23
  Prekentekst: Mark 7,31-37
  Fortellingstekst: 2 Mos 16,11-18
  Poetisk tekst: Salme 13,2-4
 • Fredag 29. sep 2017
  Mikkelsmesse (29. september)
  Lesetekster: 2 Mos 23,20-22
   Hebr 1,5-14
  Prekentekst: Matt 18,1-6.10-11
  Fortellingstekst: Apg 12,1-17
  Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a
 • Søndag 1. okt 2017
  17. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Job 19,21-27
   2 Tim 1,7-12
  Prekentekst: Joh 11,17-29 og/eller 30-46
  Fortellingstekst: Joh 11,1-44
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 8. okt 2017
  18. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 53,1-5
   Hebr 2,10-18
  Prekentekst: Matt 8,14-17
  Fortellingstekst: Joh 8,1-11
  Poetisk tekst: Salme 116,1-5
 • Søndag 15. okt 2017
  19. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Frelsen er ikke til salgs
  Lesetekster:Jes 55,1-3
  Apg 8,4-24
  Prekentekst:Luk 20,45-21,4
  Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
  Poetisk tekst: Salme 119,101-105
 • Søndag 22. okt 2017
  20. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Sam 18,1-4
   Hebr 13,1-3
  Prekentekst: Joh 11,1-5
  Fortellingstekst: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17
  Poetisk tekst: Salme 90,2.14.16.17b
 • Søndag 29. okt 2017
  Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
  Lesetekster: Jer 18,1-10
   Rom 2,1-11
  Prekentekst: Luk 13,22-30
  Fortellingstekst: Luk 15,11-32
  Poetisk tekst: Salme 32,1-5
 • Tirsdag 31. okt 2017
  Reformasjonsdagen (31 .oktober)
  Lesetekster: Salme 46,1-8 (A)
   Joh 1,16-17 (A)
  Prekentekst: Rom 1,16-17 (A)
  Fortellingstekst: 1 Sam 3,1-10
  Poetisk tekst: Salme 46,2-3.9.12
 • Søndag 5. nov 2017
  Allehelgensdag (1. søndag i november)
  Lesetekster: Jes 49,8-10
   Åp 7,9-17
  Prekentekst: Matt 5,1-12
  Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
  Poetisk tekst: Salme 126
 • Søndag 5. nov 2017
  Minnedag
  Lesetekster: Salme 90,1-4.12-14
   Rom 5,5-11
  Prekentekst: Joh 6,37-40
  Fortellingstekst: 1 Mos 23,1-20
  Poetisk tekst: Salme 73,23-26
 • Søndag 12. nov 2017
  23. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 1,16-19
   2 Tess 1,10b-12
  Prekentekst: Mark 10,28-31
  Fortellingstekst: 1 Mos 3,1-24
  Poetisk tekst: Salme 43,3-5
 • Søndag 19. nov 2017
  24. søndag i treenighetstiden
  Reformasjonstema:Mennesker er ikke til salgs
  Lesetekster:Sal 8,2-10
  Fil 2,3-11
  Prekentekst:Matt 18,1-6.10-14
  Fortellingstekst: Mark 4,35-41
 • Søndag 26. nov 2017
  Domssøndag/Kristi kongedag
  Lesetekster: Jes 57,14-16
   Åp 20,11-13
  Prekentekst: Matt 25,31-46
  Fortellingstekst: Joh 18,33-37
  Poetisk tekst: Salme 98,7-9