Kalender for kirkeåret 2017-2018 (Tekstrekke II)


 • Søndag 3. des 2017
  1. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Jes 61,1-3
   Åp 5,1-5
  Prekentekst: Luk 4,16-22a
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 24,7-10
 • Søndag 10. des 2017
  2. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Jes 65,17-19
   1 Kor 15,50-57
  Prekentekst: Luk 21,27-36
  Fortellingstekst: Joh 14,1-11
  Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14
 • Søndag 17. des 2017
  3. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Jes 40,1-5
   Jak 5,7-8
  Prekentekst: Luk 3,7-18
  Fortellingstekst: Dan 6,4-24
  Poetisk tekst: Luk 1,78-79
 • Søndag 24. des 2017
  4. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Mika 5,1-4a
   Fil 4,4-7
  Prekentekst: Luk 1,39-45
  Fortellingstekst: Luk 1,39-45
  Poetisk tekst: Salme 145,10-13
 • Søndag 24. des 2017
  Julaften
  Lesetekster: Jes 9,1a.2.6-7 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,1-20 (A)
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Søndag 24./Mandag 25 . des 2017
  Julenatt/Ottesang
  Lesetekster: Mika 5,1-4a (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Matt 1,18-25 (A)
  Poetisk tekst: Salme 139,11-12
 • Mandag 25. des 2017
  Juledag
  Lesetekster: Ord 8,1-2.22-31 (A)
   Hebr 1,1-6 (A)
  Prekentekst: Joh 1,1-14 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,1-20
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Tirsdag 26. des 2017
  Stefanusdag/2. juledag
  Lesetekster: Salme 86,11-17
   Apg 6,8-15
  Prekentekst: Matt 10,16-22
  Fortellingstekst: Matt 2,13-23
  Poetisk tekst: Salme 17,6-8
 • Søndag 31. des 2017
  Nyttårsaften
  Lesetekster: Jer 29,10-14
   2 Pet 3,13-15a.17-18
  Prekentekst: Joh 14,27
  Fortellingstekst: 1 Mos 28,10-29,1
  Poetisk tekst: Salme 121
 • Mandag 1. jan 2018
  Nyttårsdag/Jesu navnedag
  Lesetekster: Salme 103,13-18
   Apg 4,8-12
  Prekentekst: Matt 1,20b-21
  Fortellingstekst: Matt 1,18-25
  Poetisk tekst: Salme 72,17-19
 • Søndag 7. jan 2018
  Kristi åpenbaringsdag
  Lesetekster: Jes 49,1-7
   Rom 15,4-6
  Prekentekst: Luk 2,40-52
  Fortellingstekst: Matt 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 72,10-14
 • Søndag 14. jan 2018
  2. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 2 Mos 1,22-2,10
   Ef 1,7-12
  Prekentekst: Mark 1,3-11
  Fortellingstekst: Matt 3,13-4,11
  Poetisk tekst: Jes 12,1b.2b.3.4b.5.6a
 • Søndag 21. jan 2018
  3. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Jes 55,1-3
   Åp 22,16-17
  Prekentekst: Joh 4,4-26
  Fortellingstekst: Luk 2,40-52
  Poetisk tekst: Salme 36,6-10
 • Søndag 28. jan 2018
  Såmannssøndag
  Lesetekster: Jer 20,7-9
   Mark 4,26-34
  Prekentekst: Rom 10,13-17
  Fortellingstekst: Luk 8,4-15
  Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133
 • Fredag 2. feb 2018
  Kyndelsmesse (2.feb.)
  Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,22-40 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,22-40
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Tirsdag 6. feb 2018
  Samefolkets dag (6. feb.)
  Lesetekster: Salme 126,1-6
   Fil 4,4-9
  Prekentekst: Matt 22,34-40
  Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
  Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12
 • Søndag 4. feb 2018
  Kristi forklarelsesdag
  Lesetekster: 2 Mos 3,1-6
   2 Pet 1,16-18
  Prekentekst: Mark 9,2-13
  Fortellingstekst: Matt 17,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16
 • Søndag 11. feb 2018
  Fastelavnssøndag
  Lesetekster: Jes 53,1-5
   1 Kor 1,18-25
  Prekentekst: Joh 12,20-33
  Fortellingstekst: Mark 8,27-38
  Poetisk tekst: Salme 86,5-7.11a
 • Onsdag 14. feb 2018
  Askeonsdag
  Lesetekster: Jona 3,3-10
   2 Pet 1,5-11
  Prekentekst: Matt 12,38-42
  Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
  Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14
 • Søndag 18. feb 2018
  1. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 1 Mos 4,1-7
   1 Kor 10,10-13
  Prekentekst: Matt 16,21-23
  Fortellingstekst: 1 Mos 37,1-36
  Poetisk tekst: Salme 25,4-8
 • Søndag 25. feb 2018
  2. søndag i fastetiden
  Lesetekster: Rom 5,17-19
   Luk 7,36-50
  Prekentekst: 1 Mos 3,8-15
  Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
  Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
 • Søndag 4. mar 2018
  3. søndag i fastetiden
  Lesetekster: Job 2,1-10
   Ef 6,10-18
  Prekentekst: Mark 9,17-29
  Fortellingstekst: 1 Mos 45,1-15; 50,14-21
  Poetisk tekst: Salme 25,1-2.11-12.16-17
 • Søndag 11. mar 2018
  4. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 4 Mos 21,4-9
   2 Kor 5,18-21
  Prekentekst: Joh 3,11-16
  Fortellingstekst: 2 Mos 12,1-28
  Poetisk tekst: Salme 63,2-5.8
 • Søndag 18. mar 2018
  Maria budskapsdag
  Lesetekster: Jer 33,14-17
   Ef 1,3-6
  Prekentekst: Luk 1,46-55
  Fortellingstekst: Luk 1,26-38
  Poetisk tekst: Salme 113,4-7
 • Søndag 25. mar 2018
  Palmesøndag
  Lesetekster: Jes 56,6-8
   Rom 3,21-26
  Prekentekst: Matt 26,6-13
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26
 • Torsdag 29. mar 2018
  Skjærtorsdag
  Lesetekster: Jer 31,31-34
   Hebr 10,19-25
  Prekentekst: Luk 22,14-23
  Fortellingstekst: Luk 22,14-23
  Poetisk tekst: Salme 111,1-5
 • Fredag 30. mar 2018
  Langfredag
  Evangelietekst IV:Joh 18,1-19,42
  Fortellingstekst:Mark 15,20-39
 • Lørdag 31. mar/Søndag 1. apr 2018
  Påskenatt/Ottesang
  Lesetekster: 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 (A)
   2 Mos 14,1-22 (A)
   Rom 6,3-11 (A)
  Prekentekst: Mark 16,1-8 (A)
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Søndag 1. apr 2018
  Påskedag
  Lesetekster: Jes 52,7-10
   Rom 14,7-9
  Prekentekst: Matt 28,1-10
  Fortellingstekst: Matt 28,1-10
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Mandag 2. apr 2018
  2. Påskedag
  Lesetekster: 1 Mos 45,1-15
   1 Pet 1,18-23
  Prekentekst: Luk 24,36-45
  Fortellingstekst: Luk 24,36-45
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 8. apr 2018
  2. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-5
   1 Joh 5,1-5
  Prekentekst: Joh 21,15-19
  Fortellingstekst: Joh 20, 24-31
  Poetisk tekst: Salme 116,5-9
 • Søndag 15. apr 2018
  3. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21
   Hebr 13,20-21
  Prekentekst: Joh 10,1-10
  Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
  Poetisk tekst: Salme 23
 • Søndag 22. apr 2018
  4. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 43,16-21 eller Apg 9,1-19
   Åp 2,1-7
  Prekentekst: Joh 13,30-35
  Fortellingstekst: 1 Sam 17,3-11.37-50
  Poetisk tekst: Salme 30,5-6.12
 • Søndag 29. apr 2018
  5. søndag i påsketiden
  Lesetekster: 1 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-47
   Rom 12,1-3
  Prekentekst: Luk 13,18-21
  Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
  Poetisk tekst: Salme 84,2-6
 • Tirsdag 1. mai 2018
  1. mai
  Lesetekster: Amos 8,4-7
   Jak 2,1-9
  Prekentekst: Luk 14,12-14
  Fortellingstekst: Luk 16,19-31
  Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7
 • Søndag 6. mai 2018
  6. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Dan 9,17-19 eller Apg 4,23-31
   3 Joh 11
  Prekentekst: Matt 7,7-12
  Fortellingstekst: Joh 2,1-11
  Poetisk tekst: Salme 66,17-20
 • Torsdag 10. mai 2018
  Kristi himmelfartsdag
  Lesetekster: Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11
   Rom 10,6-10
  Prekentekst: Luk 24,46-53
  Fortellingstekst: Apg 1,1-14
  Poetisk tekst: Salme 110,1-4
 • Søndag 13. mai 2018
  Søndag før pinse
  Lesetekster: Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3.20-29
   Åp 21,22-27
  Prekentekst: Joh 3,16-21
  Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Torsdag 17. mai 2018
  17. mai
  Lesetekster: 1 Krøn 29,10-14
   1 Tim 2,1-4
  Prekentekst: Matt 22,17-22
  Fortellingstekst: Luk 15,1-10
  Poetisk tekst: Salme 127,1-2
 • Lørdag 19. mai 2018
  Pinseaften
  Lesetekster: 2 Mos 24,3-11 (A)
   Ef 2,17-22 (A)
  Prekentekst: Joh 7,37-39 (A)
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Søndag 20. mai 2018
  Pinsedag
  Lesetekster: 1 Mos 1,1-5
   Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13
  Prekentekst: Joh 14,15-21
  Fortellingstekst: Apg 2,1-18
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Mandag 21. mai 2018
  2. pinsedag
  Lesetekster: Jes 44,3-5
   Apg 11,19-26
  Prekentekst: Joh 6,44-47
  Fortellingstekst: Matt 14,22-34
  Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11
 • Søndag 27. mai 2018
  Treenighetssøndag
  Lesetekster: 1 Mos 18,1-8
   Rom 11,33-36
  Prekentekst: Luk 10,21-24
  Fortellingstekst: Apg 9,1-19
  Poetisk tekst: Salme 100
 • Søndag 3. jun 2018
  2. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 67,2-6
   Joh 3,26-30
  Prekentekst: Gal 3,23-29
  Fortellingstekst: Apg 8,26-40
  Poetisk tekst: Salme 66,1.2a.4-6
 • Søndag 10. jun 2018
  3. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 50,4-5
   Rom 8,28-30
  Prekentekst: Joh 1,35-51
  Fortellingstekst: Mark 10,13-16
  Poetisk tekst: Salme 65,5.9
 • Søndag 17. jun 2018
  4. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jos 24,19-24
   Ef 2,1-10
  Prekentekst: Matt 16,24-27
  Fortellingstekst: Mark 12,37b-44
  Poetisk tekst: Salme 31,15-18
 • Søndag 24. jun 2018
  Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
  Lesetekster: Mal 4,5-6
   Apg 13,16-26
  Prekentekst: Matt 11,7-14
  Fortellingstekst: Luk 1,5-25
  Poetisk tekst: Luk 1,76-79
 • Søndag 24. jun 2018
  5. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Ordsp 7,1-3
   1 Kor 3,10-18
  Prekentekst: Matt 7,21-29
  Fortellingstekst: Jona 1,1-2,2; 2,11-4,11
  Poetisk tekst: Salme 33,4-6
 • Søndag 1. jul 2018
  Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jer 1,4-10
   Apg 20,24-32
  Prekentekst: Matt 16,13-20
  Fortellingstekst: Luk 5,1-11
  Poetisk tekst: Salme 40,9-12
 • Søndag 8. jul 2018
  7. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Ordsp 30,7-9
   1 Tim 6,17-19
  Prekentekst: Luk 19,1-10
  Fortellingstekst: Luk 19,1-10
  Poetisk tekst: Salme 34,5-7.9
 • Søndag 15. jul 2018
  8. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 36,2-7
   2 Kor 8,9-15
  Prekentekst: Mark 12,37b-44
  Fortellingstekst: 2 Mos 1,8-2,10
  Poetisk tekst: Salme 119,35-37
 • Søndag 22. jul 2018
  9. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 145,9-16
   1 Kor 4,3-5
  Prekentekst: Joh 8,2-11
  Fortellingstekst: 2 Mos 2,23-3,15;4,10-16
  Poetisk tekst: Salme 145,3.8-10
 • Søndag 29. jul 2018
  Olavsdagen / Olsok (29. juli)
  Lesetekster: 5 Mos 30,19-20a
   2 Kor 4,6-11
  Prekentekst: Luk 9,23-26
  Fortellingstekst: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
  Poetisk tekst: Salme 33,12-16.18
 • Søndag 29. jul 2018
  10. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 50,14-21
   2 Kor 13,11-13
  Prekentekst: Matt 18,21-35
  Fortellingstekst: Matt 18,21-35
  Poetisk tekst: Salme 103,2-5
 • Søndag 5. aug 2018
  11. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 20,1-17
   Gal 5,1-6
  Prekentekst: Mark 2,23-28
  Fortellingstekst: Jes 6,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,2.15-16
 • Søndag 12. aug 2018
  12. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 49,13-16
   2 Kor 9,1-8
  Prekentekst: Luk 8,1-3
  Fortellingstekst: Joh 6,1-15
  Poetisk tekst: Salme 145,3-6.13
 • Søndag 19. aug 2018
  13. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Krøn 1,7-12
   Ef 4,11-16
  Prekentekst: Luk 12,41-48
  Fortellingstekst: Luk 18,18-30
  Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14
 • Søndag 26. aug 2018
  Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 5 Mos 8,7.11-18
   1 Kor 3,4-11
  Prekentekst: Luk 17,7-10
  Fortellingstekst: Matt 20,1-16
  Poetisk tekst: Salme 86,2-4
 • Søndag 2. sep 2018
  15. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 19,1-6
   Fil 4,10-14
  Prekentekst: Luk 10,38-42
  Fortellingstekst: Luk 10,38-42
  Poetisk tekst: Salme 67,2-5
 • Søndag 9. sep 2018
  16. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 13,2-6
   Matt 5,10-12
  Prekentekst: 1 Pet 4,12-19
  Fortellingstekst: 2 Mos 16,11-18
  Poetisk tekst: Salme 13,2-4
 • Søndag 16. sep 2018
  17. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Kong 17,17-24
   1 Kor 15,35-45
  Prekentekst: Luk 7,11-17
  Fortellingstekst: Joh 11,1-44
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 23. sep 2018
  18. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Kong 8,41-43
   Rom 15,25-33
  Prekentekst: Matt 8,5-13
  Fortellingstekst: Joh 8,1-11
  Poetisk tekst: Salme 116,1-5
 • Lørdag 29. sep 2018
  Mikkelsmesse (29. september)
  Lesetekster: Salme 91,1-2.9-16
   Åp 12,1-10
  Prekentekst: Luk 10,1-2.16-20
  Fortellingstekst: Apg 12,1-17
  Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a
 • Søndag 30. sep 2018
  19. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 5 Mos 30,11-15
   Rom 2,13-16
  Prekentekst: Joh 7,14-17
  Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
  Poetisk tekst: Salme 119,101-105
 • Søndag 7. okt 2018
  20. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 2,18-25
   Ef 5,31-33
  Prekentekst: Mark 10,2-9
  Fortellingstekst: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17
  Poetisk tekst: Salme 90,2.14.16.17b
 • Søndag 14. okt 2018
  21. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 5 Mos 15,7-8.10-11
   1 Joh 3,16-18
  Prekentekst: Luk 16,19-31
  Fortellingstekst: 1 Mos 4,1-16
  Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7
 • Søndag 21. okt 2018
  22. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Fil 2,1-4
   Joh 12,35-36
  Prekentekst: Ordsp 6,20-23a
  Fortellingstekst: Luk 10,25-37
  Poetisk tekst: Salme 1,1-3b.6
 • Søndag 28. okt 2018
  Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
  Lesetekster: Jes 59,1-4
   1 Joh 1,8-2,2
  Prekentekst: Luk 18,9-14
  Fortellingstekst: Luk 15,11-32
  Poetisk tekst: Salme 32,1-5
 • Onsdag 31. okt 2018
  Reformasjonsdagen (31 .oktober)
  Lesetekster: Salme 46,1-8 (A)
   Rom 1,16-17 (A)
  Prekentekst: Joh 1,16-17 (A)
  Fortellingstekst: 1 Sam 3,1-10
  Poetisk tekst: Salme 46,2-3.9.12
 • Søndag 4. nov 2018
  Allehelgensdag (1. søndag i november)
  Lesetekster: Salme 84,2-8
   Hebr 12,1-3
  Prekentekst: Matt 5,13-16
  Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
  Poetisk tekst: Salme 126
 • Søndag 4. nov 2018
  Minnedag
  Lesetekster: 1 Mos 23,1-6
   2 Kor 1,3-7
  Prekentekst: Joh 11,1-5.33-38
  Fortellingstekst: 1 Mos 23,1-20
  Poetisk tekst: Salme 73,23-26
 • Søndag 11. nov 2018
  25. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 107,23-32
   2 Kor 1,8-11
  Prekentekst: Matt 14,22-34
  Fortellingstekst: Mark 2,1-12
 • Søndag 18. nov 2018
  26. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 3,10-12; 4,10-16
   Rom 9,20-24
  Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
  Fortellingstekst: Luk 18,35-43
 • Søndag 25. nov 2018
  Domssøndag/Kristi kongedag
  Lesetekster: Job 28,20-28
   Kol 1,9-14
  Prekentekst: Matt 25,1-13
  Fortellingstekst: Joh 18,33-37
  Poetisk tekst: Salme 98,7-9