Kalender for kirkeåret 2018-2019

Kalender for kirkeåret 2018-2019 (Tekstrekke III)


 • Søndag 2. des 2018
  1. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Jes 12,1-6
   Åp 3,19-22
  Prekentekst: Matt 21,10-17
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 24,7-10
 • Søndag 9. des 2018
  2. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Jes 2,1-5
   Hebr 10,35-39
  Prekentekst: Joh 16,21-24
  Fortellingstekst: Joh 14,1-11
  Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14
 • Søndag 16. des 2018
  3. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Mal 4,4-6
   2 Pet 1,19-21
  Prekentekst: Joh 5,31-36
  Fortellingstekst: Dan 6,4-24
  Poetisk tekst: Luk 1,78-79
 • Søndag 23. des 2018
  4. søndag i adventstiden
  Lesetekster: Sef 3,14-17
   2 Kor 1,18-22
  Prekentekst: Matt 1,18-25
  Fortellingstekst: Luk 1,39-45
  Poetisk tekst: Salme 145,10-13
 • Mandag 24. des 2018
  Julaften
  Lesetekster: Jes 9,1a.2.6-7 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,1-20 (A)
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Mandag 24./Tirsdag 25 . des 2018
  Julenatt/Ottesang
  Lesetekster: Mika 5,1-4a (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Matt 1,18-25 (A)
  Poetisk tekst: Salme 139,11-12
 • Tirsdag 25. des 2018
  Juledag
  Lesetekster: Ord 8,1-2.22-31 (A)
   Hebr 1,1-6 (A)
  Prekentekst: Joh 1,1-14 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,1-20
  Poetisk tekst: Salme 98,1-2.4
 • Onsdag 26. des 2018
  Stefanusdag/2. juledag
  Lesetekster: Klag 3,52-57
   Fil 1,27-30
  Prekentekst: Joh 16,1-4a
  Fortellingstekst: Matt 2,13-23
  Poetisk tekst: Salme 17,6-8
 • Søndag 30. des 2018
  Romjulssøndag
  Lesetekster: Jes 66,10-13
   Rom 11,33-36
  Prekentekst: Luk 2,25-35
  Fortellingstekst: Luk 2,22-40
  Poetisk tekst: Salme 71,4-7
 • Mandag 31. des 2018
  Nyttårsaften
  Lesetekster: Klag 3,22-26
   1Joh 1,5-7
  Prekentekst: Matt 11,25-30
  Fortellingstekst: 1 Mos 28,10-29,1
  Poetisk tekst: Salme 121
 • Tirsdag 1. jan 2019
  Nyttårsdag/Jesu navnedag
  Lesetekster: Salme 72,17-19
   Rom 10,8b-13
  Prekentekst: Matt 18,19-20
  Fortellingstekst: Matt 1,18-25
  Poetisk tekst: Salme 72,17-19
 • Søndag 6. jan 2019
  Kristi åpenbaringsdag
  Lesetekster: Jes 51,4-8
   2 Kor 4,1-6
  Prekentekst: Joh 12,42-47
  Fortellingstekst: Matt 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 72,10-14
 • Søndag 13. jan 2019
  2. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Jes 53,6-9
   Kol 1,15-20
  Prekentekst: Joh 1,29-34
  Fortellingstekst: Matt 3,13-4,11
  Poetisk tekst: Jes 12,1b.2b.3.4b.5.6a
 • Søndag 20. jan 2019
  3. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: 2 Mos 3,13-15
   1 Kor 8,5-6
  Prekentekst: Joh 1,15-18
  Fortellingstekst: Luk 2,40-52
  Poetisk tekst: Salme 36,6-10
 • Søndag 27. jan 2019
  4. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Fil 1,20
   Luk 13,10-17
  Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
  Fortellingstekst: Luk 18,35-43
  Poetisk tekst: Salme 102,3.17-20
 • Lørdag 2. feb 2019
  Kyndelsmesse (2.feb.)
  Lesetekster: 1 Sam 1,21-28 (A)
   1 Joh 1,1-4 (A)
  Prekentekst: Luk 2,22-40 (A)
  Fortellingstekst: Luk 2,22-40
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Søndag 3. feb 2019
  5. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Salme 103,1-6
   Jak 5,13-16
  Prekentekst: Joh 5,1-15
  Fortellingstekst: Mark 2,1-12
  Poetisk tekst: Salme 103,1.11-14
 • Onsdag 6. feb 2019
  Samefolkets dag (6. feb.)
  Lesetekster: 2 Mos 3,1-6
   Apg 2,1-12
  Prekentekst: Joh 21,9-13
  Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
  Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12
 • Søndag 10. feb 2019
  6. søndag i åpenbaringstiden
  Lesetekster: Ordsp 4,18-27
   Åp 22,12-17
  Prekentekst: Mark 13,21-27
  Fortellingstekst: Mark 4,35-41
  Poetisk tekst: Salme 42,2-4.6
 • Søndag 17. feb 2019
  Såmannssøndag
  Lesetekster: 5 Mos 6,1-9
   2 Tim 1,1-5;3,14-17
  Prekentekst: Matt 13,24-30
  Fortellingstekst: Luk 8,4-15
  Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133
 • Søndag 24. feb 2019
  Kristi forklarelsesdag
  Lesetekster: 2 Mos 34,27-35
   2 Kor 3,12-18
  Prekentekst: Luk 9,28-36
  Fortellingstekst: Matt 17,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16
 • Søndag 3. mar 2019
  Fastelavnssøndag
  Lesetekster: Jes 52,13-15
   1 Tim 2,1-6a
  Prekentekst: Luk 18,31-34
  Fortellingstekst: Mark 8,27-38
  Poetisk tekst: Salme 86,5-7.11a
 • Onsdag 6. mar 2019
  Askeonsdag
  Lesetekster: Jes 58,4-10
   Apg 13,1-4; 14,22-23
  Prekentekst: Mark 2,18-20
  Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
  Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14
 • Søndag 10. mar 2019
  1. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 2 Sam 12,1-10
   Hebr 5,7-9
  Prekentekst: Matt 26,36-45
  Fortellingstekst: 1 Mos 37,1-36
  Poetisk tekst: Salme 25,4-8
 • Søndag 17. mar 2019
  2. søndag i fastetiden
  Lesetekster: Jes 55,1-7
   2 Kor 6,1-10
  Prekentekst: Luk 13,22-30
  Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
  Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
 • Søndag 24. mar 2019
  Maria budskapsdag
  Lesetekster: 1 Sam 1,21-28
   Apg 16,12-15
  Prekentekst: Luk 1,39-45
  Fortellingstekst: Luk 1,26-38
  Poetisk tekst: Salme 113,4-7
 • Søndag 31. mar 2019
  3. søndag i fastetiden
  Lesetekster: Sak 3,1-5
   2 Kor 12,7-10
  Prekentekst: Luk 22,28-34
  Fortellingstekst: 1 Mos 45,1-15; 50,14-21
  Poetisk tekst: Salme 25,1-2.11-12.16-17
 • Søndag 7. apr 2019
  4. søndag i fastetiden
  Lesetekster: 5 Mos 8,2-3
   1 Kor 10,16-17
  Prekentekst: Joh 6,24-36
  Fortellingstekst: 2 Mos 12,1-28
  Poetisk tekst: Salme 63,2-5.8
 • Søndag 14. apr 2019
  Palmesøndag
  Lesetekster: Sak 9,9-10
   Fil 2,5-11
  Prekentekst: Joh 12,1-13
  Fortellingstekst: Matt 21,1-17
  Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26
 • Torsdag 18. apr 2019
  Skjærtorsdag
  Lesetekster: Salme 116,1-14
   1 Kor 11,23-26
  Prekentekst: Joh 13,1-17
  Fortellingstekst: Luk 22,14-23
  Poetisk tekst: Salme 111,1-5
 • Fredag 19. apr 2019
  Langfredag
  Evangelietekst I:Matt 26,30-27,50
  Fortellingstekst:Mark 15,20-39
 • Lørdag 20./Søndag 21 . apr 2019
  Påskenatt/Ottesang
  Lesetekster: 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 (A)
   2 Mos 14,1-22 (A)
   Rom 6,3-11 (A)
  Prekentekst: Mark 16,1-8 (A)
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Søndag 21. apr 2019
  Påskedag
  Lesetekster: 2 Mos 15,1-3
   Kol 2,12-15
  Prekentekst: Joh 20,1-10
  Fortellingstekst: Matt 28,1-10
  Poetisk tekst: Salme 118,14-16
 • Mandag 22. apr 2019
  2. Påskedag
  Lesetekster: Jer 31,9-13
   2 Kor 5,14-19
  Prekentekst: Joh 20,11-18
  Fortellingstekst: Luk 24,36-45
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 28. apr 2019
  2. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 45,5-8 eller Apg 1,1-5
   1 Pet 1,3-9
  Prekentekst: Joh 20,24-31
  Fortellingstekst: Joh 20, 24-31
  Poetisk tekst: Salme 116,5-9
 • Onsdag 1. mai 2019
  1. mai
  Lesetekster: 2 Mos 2,23-25;3,7-10
   Jak 5,1-6
  Prekentekst: Matt 20,25-28
  Fortellingstekst: Luk 16,19-31
  Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7
 • Søndag 5. mai 2019
  3. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Salme 23,1-6 eller Apg 5,27-42
   1 Pet 5,1-4
  Prekentekst: Mark 6,30-44
  Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
  Poetisk tekst: Salme 23
 • Søndag 12. mai 2019
  4. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Jes 40,26-31 eller Apg 8,26-39
   2 Kor 4,14-18
  Prekentekst: Joh 14,1-11
  Fortellingstekst: 1 Sam 17,3-11.37-50
  Poetisk tekst: Salme 30,5-6.12
 • Fredag 17. mai 2019
  17. mai
  Lesetekster: 5 Mos 8,11-14
   1 Kor 4,7
  Prekentekst: Luk 17,11-19
  Fortellingstekst: Luk 15,1-10
  Poetisk tekst: Salme 127,1-2
 • Søndag 19. mai 2019
  5. søndag i påsketiden
  Lesetekster: Ef 2,17-22
   Joh 17,6-11
  Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30 eller Apg 11,1-18
  Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
  Poetisk tekst: Salme 84,2-6
 • Søndag 26. mai 2019
  6. søndag i påsketiden
  Lesetekster: 1 Kong 3,5-14 eller Apg 12,1-17
   Ef 3,14-21
  Prekentekst: Matt 6,7-13
  Fortellingstekst: Joh 2,1-11
  Poetisk tekst: Salme 66,17-20
 • Torsdag 30. mai 2019
  Kristi himmelfartsdag
  Lesetekster: 1 Sam 2,1-9 eller Apg 1,1-11
   Ef 1,17-23
  Prekentekst: Joh 17,1-5
  Fortellingstekst: Apg 1,1-14
  Poetisk tekst: Salme 110,1-4
 • Søndag 2. jun 2019
  Søndag før pinse
  Lesetekster: 1 Kong 19,3b-13 eller Apg 24,10-21
   1 Joh 5,6-12
  Prekentekst: Joh 16,12-15
  Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
  Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
 • Lørdag 8. jun 2019
  Pinseaften
  Lesetekster: 2 Mos 24,3-11 (A)
   Ef 2,17-22 (A)
  Prekentekst: Joh 7,37-39 (A)
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Søndag 9. jun 2019
  Pinsedag
  Lesetekster: 1 Mos 11,1-9
   Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5
  Prekentekst: Joh 14,23-29
  Fortellingstekst: Apg 2,1-18
  Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
 • Mandag 10. jun 2019
  2. pinsedag
  Lesetekster: 2 Mos 17,1-7
   Apg 15,1-11
  Prekentekst: Joh 7,37-39
  Fortellingstekst: Matt 14,22-34
  Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11
 • Søndag 16. jun 2019
  Treenighetssøndag
  Lesetekster: Jes 6,1-8
   Luk 24,45-48
  Prekentekst: Apg 17,22-34
  Fortellingstekst: Apg 9,1-19
  Poetisk tekst: Salme 100
 • Søndag 23. jun 2019
  2. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Esek 36,25-29a
   Rom 6,3-8
  Prekentekst: Joh 3,1-13
  Fortellingstekst: Apg 8,26-40
  Poetisk tekst: Salme 66,1.2a.4-6
 • Mandag 24. jun 2019
  Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
  Lesetekster: 1 Mos 1,11-19
   Apg 14,8-18
  Prekentekst: Joh 1,1-8
  Fortellingstekst: Luk 1,5-25
  Poetisk tekst: Luk 1,76-79
 • Søndag 30. jun 2019
  3. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Sam 1,9-18
   Joh 3,1-3
  Prekentekst: Mark 10,13-16
  Fortellingstekst: Mark 10,13-16
  Poetisk tekst: Salme 65,5.9
 • Søndag 7. jul 2019
  4. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 22,8-12
   1 Tess 2,5-13
  Prekentekst: Matt 9,35-38
  Fortellingstekst: Mark 12,37b-44
  Poetisk tekst: Salme 31,15-18
 • Søndag 14. jul 2019
  5. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jer 6,16-19
   Gal 1,6-9
  Prekentekst: Matt 18,12-18
  Fortellingstekst: Jona 1,1-2,2; 2,11-4,11
  Poetisk tekst: Salme 33,4-6
 • Søndag 21. jul 2019
  Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 66,18-19
   Apg 9,1-19
  Prekentekst: Mark 3,13-19
  Fortellingstekst: Luk 5,1-11
  Poetisk tekst: Salme 40,9-12
 • Søndag 28. jul 2019
  7. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 8,2-10
   1 Kor 1,26-31
  Prekentekst: Mark 5,25-34
  Fortellingstekst: Luk 19,1-10
  Poetisk tekst: Salme 34,5-7.9
 • Mandag 29. jul 2019
  Olavsdagen / Olsok (29. juli)
  Lesetekster: 2 Sam 23,1-4
   Apg 20,17-24
  Prekentekst: Luk 22,24-27
  Fortellingstekst: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
  Poetisk tekst: Salme 33,12-16.18
 • Søndag 4. aug 2019
  8. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jos 22,1-6
   Fil 1,9-11
  Prekentekst: Mark 12,28-34
  Fortellingstekst: 2 Mos 1,8-2,10
  Poetisk tekst: Salme 119,35-37
 • Søndag 11. aug 2019
  9. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 4,8-15
   Rom 14,10-13
  Prekentekst: Luk 6,36-42
  Fortellingstekst: 2 Mos 2,23-3,15;4,10-16
  Poetisk tekst: Salme 145,3.8-10
 • Søndag 18. aug 2019
  10. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 33,1-11
   Ef 4,29-32
  Prekentekst: Mark 11,25-26
  Fortellingstekst: Matt 18,21-35
  Poetisk tekst: Salme 103,2-5
 • Søndag 25. aug 2019
  11. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Mos 21,9-13
   Rom 8,1-4.14-18
  Prekentekst: Joh 8,31-36
  Fortellingstekst: Jes 6,1-8
  Poetisk tekst: Salme 89,2.15-16
 • Søndag 1. sep 2019
  12. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 4 Mos 13,17-27
   Rom 1,16-17
  Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
  Fortellingstekst: Joh 6,1-15
  Poetisk tekst: Salme 145,3-6.13
 • Søndag 8. sep 2019
  13. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 2 Mos 18,13-24
   Joh 15,13-17
  Prekentekst: Apg 6,1-7
  Fortellingstekst: Luk 18,18-30
  Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14
 • Søndag 15. sep 2019
  Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jer 9,23-24
   Fil 3,7-14
  Prekentekst: Matt 19,27-30
  Fortellingstekst: Matt 20,1-16
  Poetisk tekst: Salme 86,2-4
 • Søndag 22. sep 2019
  15. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Rut 1,7-11.16-19a
   1 Kor 13,7-13
  Prekentekst: Joh 15,9-12
  Fortellingstekst: Luk 10,38-42
  Poetisk tekst: Salme 67,2-5
 • Søndag 29. sep 2019
  16. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Ordsp 9,1-5
   1 Kor 1,18-25
  Prekentekst: Matt 11,16-19
  Fortellingstekst: 2 Mos 16,11-18
  Poetisk tekst: Salme 13,2-4
 • Søndag 29. sep 2019
  Mikkelsmesse (29. september)
  Lesetekster: 1 Mos 28,10-19a
   Hebr 2,4-10
  Prekentekst: Joh 1,47-51
  Fortellingstekst: Apg 12,1-17
  Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a
 • Søndag 6. okt 2019
  17. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Esek 37,1-5. 10-14
   Mark 5,35-43
  Prekentekst: Fil 1,20-26
  Fortellingstekst: Joh 11,1-44
  Poetisk tekst: Salme 16,8-11
 • Søndag 13. okt 2019
  18. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Salme 38,10-16
   1 Joh 4,11-16
  Prekentekst: Mark 1,40-45
  Fortellingstekst: Joh 8,1-11
  Poetisk tekst: Salme 116,1-5
 • Søndag 20. okt 2019
  19. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 1 Sam 3,1-11
   1 Kor 9,19-23
  Prekentekst: Luk 9,57-62
  Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
  Poetisk tekst: Salme 119,101-105
 • Søndag 27. okt 2019
  Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
  Lesetekster: Mika 7,18-19
   2 Kor 13,5-8
  Prekentekst: Luk 15,11-32
  Fortellingstekst: Luk 15,11-32
  Poetisk tekst: Salme 32,1-5
 • Torsdag 31. okt 2019
  Reformasjonsdagen (31 .oktober)
  Lesetekster: Salme 46,1-8 (A)
   Rom 1,16-17 (A)
  Prekentekst: Joh 1,16-17 (A)
  Fortellingstekst: 1 Sam 3,1-10
  Poetisk tekst: Salme 46,2-3.9.12
 • Søndag 3. nov 2019
  Allehelgensdag (1. søndag i november)
  Lesetekster: Hebr 11,11-16.39-40
   Luk 6,20-23
  Prekentekst: Jes 60,18-22
  Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
  Poetisk tekst: Salme 126
 • Søndag 3. nov 2019
  Minnedag
  Lesetekster: Salme 139,1-18.23-24
   1 Kor 15,51-58
  Prekentekst: Joh 11,19-27
  Fortellingstekst: 1 Mos 23,1-20
  Poetisk tekst: Salme 73,23-26
 • Søndag 10. nov 2019
  22. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: 3 Mos 19,1-2.16-18.33-34
   Jak 2,1-9
  Prekentekst: Luk 10,25-37
  Fortellingstekst: Luk 10,25-37
  Poetisk tekst: Salme 1,1-3b.6
 • Søndag 17. nov 2019
  23. søndag i treenighetstiden
  Lesetekster: Jes 51,11-16
   1 Tess 4,13-18
  Prekentekst: Matt 24,35-44
  Fortellingstekst: 1 Mos 3,1-24
  Poetisk tekst: Salme 43,3-5
 • Søndag 24. nov 2019
  Domssøndag/Kristi kongedag
  Lesetekster: 5 Mos 30,15-20
   1 Kor 15,22-28
  Prekentekst: Joh 9,39-41
  Fortellingstekst: Joh 18,33-37
  Poetisk tekst: Salme 98,7-9