Kirkeåret ressurs

Åpenbaringstiden (dato refererer til inneværende kirkeår)

Kristi åpenbaringsdag åpenbaringstiden 2.søndag 3.søndag 4.søndag 5.søndag 6.søndag såmannssøndag forklarelsesdag