Kirkeåret ressurs

Fastetiden (dato refererer til inneværende kirkeår)

Fastelavnssøndag fastetiden askeonsdag 1.søndag 2.søndag 3.søndag 4.søndag Maria budskapsdag