Kirkeåret ressurs

Merke- og temadager (dato refererer til inneværende kirkeår)

Lysmesse Kyndelsmesse Samefolkets 1.mai 17.mai Sankthansdagen Jonsok Olavsdagen Olsok Mikkelsmesse Høsttakkefest Bots- bønnedag Reformasjonsdagen Allehelgensdag Minnedag Skaperverket Kristen enhet Rettferdighet fred Forfulgte