Kirkeåret ressurs

Påske og påsketiden (dato refererer til inneværende kirkeår)

palmesøndag skjærtorsdag langfredag påskenatt ottesang påskedag 2.påskedag påsketiden 1.søndag 2.søndag 3.søndag 4.søndag 5.søndag 6.søndag kristi himmelfartsdag