Kirkeåret ressurs

Treenighetstiden (dato refererer til inneværende kirkeår)

treenighetssøndag treenighetstiden aposteldagen 2.søndag 3.søndag 4.søndag 5.søndag 6.søndag 7.søndag 8.søndag 9.søndag 10.søndag 11.søndag 12.søndag 13.søndag 14.søndag 15.søndag 16.søndag 17.søndag 18.søndag 19.søndag 20.søndag 21.søndag 22.søndag 23.søndag 24.søndag 25.søndag 26.søndag 27.søndag domssøndag kristi kongedag