Kirkeåret ressurs

11. søndag i treenighetstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 64,6b-65,2Rom 9,2-5;10,1-4Matt 23,37-39
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 20,1-17Gal 5,1-6Mark 2,23-28
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 21,9-13Rom 8,1-4.14-18Joh 8,31-36
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Jes 6,1-8
Poetisk tekst: Salme 89,2.15-16
Ressurser på foross.no: