Kirkeåret ressurs

13. søndag i treenighetstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 92,2-6.13-161 Kor 12,4-11Matt 25,14-30
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Krøn 1,7-12Ef 4,11-16Luk 12,41-48
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 18,13-24Apg 6,1-7Joh 15,13-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 18,18-30
Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14
Ressurser på foross.no: