Kirkeåret ressurs

15. søndag i treenighetstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mika 6,6-8Fil 1,9-11Matt 5,38-48
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 19,1-6Fil 4,10-14Luk 10,38-42
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Rut 1,7-11.16-19a1 Kor 13,7-13Joh 15,9-12
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 10,38-42
Poetisk tekst: Salme 67,2-5
Ressurser på foross.no: