Kirkeåret ressurs

17. mai
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 127,1-3Apg 17,22-25 og/eller 26-31Luk 1,50-53
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Krøn 29,10-141 Tim 2,1-4Matt 22,17-22
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 8,11-141 Kor 4,7Luk 17,11-19
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 15,1-10
Poetisk tekst: Salme 127,1-2
Ressurser på foross.no: