Kirkeåret ressurs

19. søndag i treenighetstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 36,6-11Gal 5,16-26Matt 5,20-26
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 30,11-15Rom 2,13-16Joh 7,14-17
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Sam 3,1-111 Kor 9,19-23Luk 9,57-62
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
Poetisk tekst: Salme 119,101-105

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 32,24-30Jak 1,2-8Matt 15,21-28
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 3,8-15Rom 5,17-19Luk 7,36-50
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 55,1-72 Kor 6,1-10Luk 13,22-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
Ressurser på foross.no:

Kirkeårets bibeltekster

Nedenfor er en oversikt over alle tekster som benyttes i kirkeåret, tilrettelagt for web. Tekstene er hentet fra tekstbok for Den norske kirke vedtatt på Kirkemøtet 2011.

Ved eventuelle feil i tekstrekkene er vi takknemlige for tilbakemelding! Send da en epost til admin@foross.no.

Dersom du har ønsker om tillegg til kirkeårsressursene på foross.no, spørsmål eller forslag til forbedringer, vil vi følge opp det. Bruk da samme epost-adresse som over.

1. søndag i adventstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 24,1-10Jes 61,1-3Jes 12,1-6
NT-tekstRom 13,11-12Åp 5,1-5Åp 3,19-22
Ev.tekstMatt 21,1-11Luk 4,16-22aMatt 21,10-17
FortellingstekstMatt 21,1-17
Poetisk tekstSalme 24,7-10
2. søndag i adventstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 33,18-22Jes 65,17-19Jes 2,1-5
NT-tekstHebr 6,13-19a1 Kor 15,50-57Hebr 10,35-39
Ev.tekstJoh 14,1-4Luk 21,27-36Joh 16,21-24
FortellingstekstJoh 14,1-11
Poetisk tekstSalme 85,10-12.14
3. søndag i adventstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 35,1-10Jes 40,1-5Mal 4,4-6
NT-tekst1 Kor 3,18-23Jak 5,7-82 Pet 1,19-21
Ev.tekstMatt 11,2-11Luk 3,7-18Joh 5,31-36
FortellingstekstDan 6,4-24
Poetisk tekstLuk 1,78-79
4. søndag i adventstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstRut 4,13-17Mika 5,1-4aSef 3,14-17
NT-tekstRom 15,8-13Fil 4,4-72 Kor 1,18-22
Ev.tekstLuk 1,46-55Luk 1,39-45Matt 1,18-25
FortellingstekstLuk 1,39-45
Poetisk tekstSalme 145,10-13
Julaften
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekstJes 9,1a.2.6-7
NT-tekst1 Joh 1,1-4
Ev.tekstLuk 2,1-20
Poetisk tekstSalme 98,1-2.4
Julenatt/Ottesang
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekstMika 5,1-4a
NT-tekst1 Joh 1,1-4
Ev.tekstMatt 1,18-25
Poetisk tekstSalme 139,11-12
Juledag
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekstOrd 8,1-2.22-31
NT-tekstHebr 1,1-6
Ev.tekstJoh 1,1-14
FortellingstekstLuk 2,1-20
Poetisk tekstSalme 98,1-2.4
Stefanusdag/2. juledag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 31,15-17Salme 86,11-17Klag 3,52-57
NT-tekstApg 7,52-60Apg 6,8-15Fil 1,27-30
Ev.tekstMatt 2,16-23Matt 10,16-22Joh 16,1-4a
FortellingstekstMatt 2,13-23
Poetisk tekstSalme 17,6-8
Romjulssøndag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 1,1-62 Mos 1,15-21Jes 66,10-13
NT-tekst1 Tim 3,16Apg 7,17-22Rom 11,33-36
Ev.tekstMatt 2,13-15Luk 2,36-38Luk 2,25-35
FortellingstekstLuk 2,22-40
Poetisk tekstSalme 71,4-7
Nyttårsaften
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstFork 3,1-2.4-7.11aJer 29,10-14Klag 3,22-26
NT-tekst1 Pet 1,22-252 Pet 3,13-15a.17-181Joh 1,5-7
Ev.tekstLuk 13,6-9Joh 14,27Matt 11,25-30
Fortellingstekst1 Mos 28,10-29,1
Poetisk tekstSalme 121
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst4 Mos 6,22-27Salme 103,13-18Salme 72,17-19
NT-tekstFil 2,5-11Apg 4,8-12Rom 10,8b-13
Ev.tekstLuk 2,21Matt 1,20b-21Matt 18,19-20
FortellingstekstMatt 1,18-25
Poetisk tekstSalme 72,17-19
Kristi åpenbaringsdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 60,1-6Jes 49,1-7Jes 51,4-8
NT-tekstEf 3,1-7Rom 15,4-62 Kor 4,1-6
Ev.tekstMatt 2,1-12Luk 2,40-52Joh 12,42-47
FortellingstekstMatt 2,1-12
Poetisk tekstSalme 72,10-14
2. søndag i åpenbaringstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 42,1-62 Mos 1,22-2,10Jes 53,6-9
NT-tekstApg 18,24-19,7Ef 1,7-12Kol 1,15-20
Ev.tekstMatt 3,13-17Mark 1,3-11Joh 1,29-34
FortellingstekstMatt 3,13-4,11
Poetisk tekstJes 12,1b.2b.3.4b.5.6a
3. søndag i åpenbaringstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 1,26-31Jes 55,1-32 Mos 3,13-15
NT-tekstÅp 21,1-6Åp 22,16-171 Kor 8,5-6
Ev.tekstJoh 2,1-11Joh 4,4-26Joh 1,15-18
FortellingstekstLuk 2,40-52
Poetisk tekst Salme 36,6-10
4. søndag i åpenbaringstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 146,1-102 Mos 3,10-12; 4,10-16Ordsp 14,21-22.25.31
NT-tekstRom 16,25-27Rom 9,20-24Fil 1,20
Ev.tekstLuk 18,35-43Joh 9,1-7.35b-38Luk 13,10-17
FortellingstekstLuk 18,35-43
Poetisk tekst Salme 102,3.17-20
5. søndag i åpenbaringstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 15,1-6Salme 107,23-32Salme 103,1-6
NT-tekstRom 4,1-82 Kor 1,8-11Jak 5,13-16
Ev.tekstMark 2,1-12Matt 14,22-34Joh 5,1-15
FortellingstekstMark 2,1-12
Poetisk tekst Salme 103,1.11-14
6. søndag i åpenbaringstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 126,1-6Salme 119,80-83Ordsp 4,18-27
NT-tekstFil 1,2-6Kol 1,24-29Åp 22,12-17
Ev.tekstJoh 6,63-69Luk 12,35-40Mark 13,21-27
FortellingstekstMark 4,35-41
Poetisk tekst Salme 42,2-4.6
Såmannssøndag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 55,8-13Jer 20,7-95 Mos 6,1-9
NT-tekstHebr 4,12-13Rom 10,13-172 Tim 1,1-5;3,14-17
Ev.tekstLuk 8,4-15Mark 4,26-34Matt 13,24-30
FortellingstekstLuk 8,4-15
Poetisk tekstSalme 119,105.130-133
Kristi forklarelsesdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst5 Mos 18,15-182 Mos 3,1-62 Mos 34,27-35
NT-tekstÅp 1, 9-182 Pet 1,16-182 Kor 3,12-18
Ev.tekstMatt 17,1-9Mark 9,2-13Luk 9,28-36
FortellingstekstMatt 17,1-8
Poetisk tekstSalme 89,12-13.15-16
Fastelavnssøndag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstHøys 8,6-7Jes 53,1-5Jes 52,13-15
NT-tekst1 Kor 13,1-71 Kor 1,18-251 Tim 2,1-6a
Ev.tekstJoh 17,20-26Joh 12,20-33Luk 18,31-34
FortellingstekstMark 8,27-38
Poetisk tekstSalme 86,5-7.11a
Askeonsdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJoel 2,12-13Jona 3,3-10Jes 58,4-10
NT-tekst1 Pet 3,18-4,22 Pet 1,5-11Apg 13,1-4; 14,22-23
Ev.tekstMatt 6,1-6.16-18Matt 12,38-42Mark 2,18-20
Fortellingstekst1 Mos 27,1-29
Poetisk tekstSalme 51,3-6.12-14
1. søndag i fastetiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 2,8-9; 3,1-81 Mos 4,1-72 Sam 12,1-10
NT-tekstJak 1,12-161 Kor 10,10-13Hebr 5,7-9
Ev.tekstMatt 4,1-11Matt 16,21-23Matt 26,36-45
Fortellingstekst1 Mos 37,1-36
Poetisk tekstSalme 25,4-8
2. søndag i fastetiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 32,24-301 Mos 3,8-15Jes 55,1-7
NT-tekstJak 1,2-8Rom 5,17-192 Kor 6,1-10
Ev.tekstMatt 15,21-28Luk 7,36-50Luk 13,22-30
Fortellingstekst1 Mos 39,1-23
Poetisk tekstSalme 27,7-9.13-14
3. søndag i fastetiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Sam 18,6-14Job 2,1-10Sak 3,1-5
NT-tekstEf 5,1-2.8-11Ef 6,10-182 Kor 12,7-10
Ev.tekstLuk 11,14-28Mark 9,17-29Luk 22,28-34
Fortellingstekst1 Mos 45,1-15; 50,14-21
Poetisk tekstSalme 25,1-2.11-12.16-17
4. søndag i fastetiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 22,1-144 Mos 21,4-95 Mos 8,2-3
NT-tekstHebr 4,14-162 Kor 5,18-211 Kor 10,16-17
Ev.tekstJoh 11,45-53Joh 3,11-16Joh 6,24-36
Fortellingstekst2 Mos 12,1-28
Poetisk tekstSalme 63,2-5.8
Maria budskapsdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 7,10-14Jer 33,14-171 Sam 1,21-28
NT-tekstGal 4,4-7Ef 1,3-6Apg 16,12-15
Ev.tekstLuk 1,26-38Luk 1,46-55Luk 1,39-45
FortellingstekstLuk 1,26-38
Poetisk tekstSalme 113,4-7
Palmesøndag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst2 Mos 12,21-28Jes 56,6-8Sak 9,9-10
NT-tekstEf 2,12-18Rom 3,21-26Fil 2,5-11
Ev.tekstJoh 12,12-24Matt 26,6-13Joh 12,1-13
FortellingstekstMatt 21,1-17
Poetisk tekstSalme 118,1.20-22.26
Skjærtorsdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst2 Mos 12,1.3-8.11-14Jer 31,31-34Salme 116,1-14
NT-tekst1 Kor 5,6b-8Hebr 10,19-251 Kor 11,23-26
Ev.tekstMatt 26,17-30Luk 22,14-23Joh 13,1-17
FortellingstekstLuk 22,14-23
Poetisk tekstSalme 111,1-5
Langfredag
 Tekst I (2015)Tekst II (2016)Tekst III (2017)Tekst IV (2018)
Ev.teksterMatt 26,30-27,50Mark 14,26-15,37Luk 22,39-23,46Joh 18,1-19,42
FortellingstekstMark 15,20-39
Påskenatt/Ottesang
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekst 11 Mos 1,1-5;1,26-2,2
GT-tekst 22 Mos 14,1-22
NT-tekstRom 6,3-11
Ev.tekstMark 16,1-8
Poetisk tekstSalme 118,14-16
Påskedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 118,14-24Jes 52,7-102 Mos 15,1-3
NT-tekst1 Kor 15,1-11Rom 14,7-9Kol 2,12-15
Ev.tekstLuk 24,1-9Matt 28,1-10Joh 20,1-10
FortellingstekstMatt 28,1-10
Poetisk tekstSalme 118,14-16
2. Påskedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJona 2,1-111 Mos 45,1-15Jer 31,9-13
NT-tekstApg 13,32-351 Pet 1,18-232 Kor 5,14-19
Ev.tekstLuk 24,13-35Luk 24,36-45Joh 20,11-18
FortellingstekstLuk 24,36-45
Poetisk tekstSalme 16,8-11
2. søndag i påsketiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 43,10-13 eller Apg 1,1-5Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-5Jes 45,5-8 eller Apg 1,1-5
NT-tekst1 Kor 15,12-211 Joh 5,1-51 Pet 1,3-9
Ev.tekstJoh 21,1-14Joh 21,15-19Joh 20,24-31
FortellingstekstJoh 20, 24-31
Poetisk tekstSalme 116,5-9
3. søndag i påsketiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstEsek 34,11-16 eller Apg 2,36-41Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21Salme 23,1-6 eller Apg 5,27-42
NT-tekst1 Pet 2,20-25Hebr 13,20-211 Pet 5,1-4
Ev.tekstJoh 10,11-18Joh 10,1-10Mark 6,30-44
Fortellingstekst1 Sam 15,34-16,13
Poetisk tekstSalme 23
4. søndag i påsketiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 54,7-10 eller Apg 9,36-43Jes 43,16-21 eller Apg 9,1-19Jes 40,26-31 eller Apg 8,26-39
NT-tekstFil 3,12-14Åp 2,1-72 Kor 4,14-18
Ev.tekstJoh 16,16-22Joh 13,30-35Joh 14,1-11
Fortellingstekst1 Sam 17,3-11.37-50
Poetisk tekstSalme 30,5-6.12
5. søndag i påsketiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstHos 14,5-9 eller Apg 4,32-351 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-471 Kong 8,12-13.27-30 eller Apg 11,1-18
NT-tekstRom 11,13-20Rom 12,1-3Ef 2,17-22
Ev.tekstJoh 15,1-8Luk 13,18-21Joh 17,6-11
Fortellingstekst2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
Poetisk tekstSalme 84,2-6
6. søndag i påsketiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 29,10-14 eller Apg 16,25-40Dan 9,17-19 eller Apg 4,23-311 Kong 3,5-14 eller Apg 12,1-17
NT-tekst1 Joh 5,13-153 Joh 11Ef 3,14-21
Ev.tekstLuk 18,1-8Matt 7,7-12Matt 6,7-13
FortellingstekstJoh 2,1-11
Poetisk tekstSalme 66,17-20
Kristi himmelfartsdag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 110,1-3 eller Apg 1,1-11Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-111 Sam 2,1-9 eller Apg 1,1-11
NT-tekstEf 4,7-10Rom 10,6-10Ef 1,17-23
Ev.tekstMark 16,19-20Luk 24,46-53Joh 17,1-5
FortellingstekstApg 1,1-14
Poetisk tekstSalme 110,1-4
Søndag før pinse
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstHag 2,3-9 eller Apg 1,12-14Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3.20-291 Kong 19,3b-13 eller Apg 24,10-21
NT-tekst1 Pet 4,7-11Åp 21,22-271 Joh 5,6-12
Ev.tekstJoh 15,26-27Joh 3,16-21Joh 16,12-15
Fortellingstekst1 Mos 11,1-9
Poetisk tekstSalme 27,1.4-5.11.13
Pinseaften
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekst2 Mos 24,3-11
NT-tekstEf 2,17-22
Ev.tekstJoh 7,37-39
Poetisk tekstSalme 104,27-28.30.33
Pinsedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 2,4-91 Mos 1,1-51 Mos 11,1-9
NT-tekstApg 2,1-11 eller Rom 8,9-11Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5
Ev.tekstJoh 20,19-23Joh 14,15-21Joh 14,23-29
FortellingstekstApg 2,1-18
Poetisk tekstSalme 104,27-28.30.33
2. pinsedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJoel 3,1-2Jes 44,3-52 Mos 17,1-7
NT-tekstApg 10,34-48Apg 11,19-26Apg 15,1-11
Ev.tekstJoh 16,5-11Joh 6,44-47Joh 7,37-39
FortellingstekstMatt 14,22-34
Poetisk tekstSalme 96,3.9.11
Treenighetssøndag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst5 Mos 6,4-91 Mos 18,1-8Jes 6,1-8
NT-tekst1 Pet 2,4-10Rom 11,33-36Apg 17,22-34
Ev.tekstMatt 28,16-20Luk 10,21-24Luk 24,45-48
FortellingstekstApg 9,1-19
Poetisk tekstSalme 100
2. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst2 Mos 14,15-22Salme 67,2-6Esek 36,25-29a
NT-tekstTit 3,4-7Gal 3,23-29Rom 6,3-8
Ev.tekstMatt 3,11-12Joh 3,26-30Joh 3,1-13
FortellingstekstApg 8,26-40
Poetisk tekstSalme 66,1.2a.4-6
3. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 25,6-9Jes 50,4-51 Sam 1,9-18 1
NT-tekstÅp 19,5-9Rom 8,28-30Joh 3,1-3
Ev.tekstLuk 14,15-24Joh 1,35-51Mark 10,13-16
FortellingstekstMark 10,13-16
Poetisk tekstSalme 65,5.9
4. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 25,27-34Jos 24,19-24Salme 22,8-12
NT-tekst1 Kor 9,24-27Ef 2,1-101 Tess 2,5-13
Ev.tekstMark 10,17-27Matt 16,24-27Matt 9,35-38
FortellingstekstMark 12,37b-44
Poetisk tekstSalme 31,15-18
5. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 23,16-24Ordsp 7,1-3Jer 6,16-19
NT-tekst1 Joh 4,1-61 Kor 3,10-18Gal 1,6-9
Ev.tekstMatt 7,15-20Matt 7,21-29Matt 18,12-18
FortellingstekstJona 1,1-2,2; 2,11-4,11
Poetisk tekstSalme 33,4-6
Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 12,1-4Jer 1,4-10Jes 66,18-19
NT-tekstRom 1,1-7Apg 20,24-32Apg 9,1-19
Ev.tekstLuk 5,1-11Matt 16,13-20Mark 3,13-19
FortellingstekstLuk 5,1-11
Poetisk tekstSalme 40,9-12
7. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 16,1-13Ordsp 30,7-9Salme 8,2-10
NT-tekst1 Joh 4,7-101 Tim 6,17-191 Kor 1,26-31
Ev.tekstLuk 15,1-10Luk 19,1-10Mark 5,25-34
FortellingstekstLuk 19,1-10
Poetisk tekstSalme 34,5-7.9
8. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst2 Mos 32,1-4.30-352 Mos 36,2-7Jos 22,1-6
NT-tekst1 Joh 2,15-172 Kor 8,9-15Fil 1,9-11
Ev.tekstMatt 6,19-24Mark 12,37b-44Mark 12,28-34
Fortellingstekst2 Mos 1,8-2,10
Poetisk tekstSalme 119,35-37
9. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstHos 6,1-3Salme 145,9-161 Mos 4,8-15
NT-tekstRom 8,31-391 Kor 4,3-5Rom 14,10-13
Ev.tekstMatt 11,28-30Joh 8,2-11Luk 6,36-42
Fortellingstekst2 Mos 2,23-3,15;4,10-16
Poetisk tekstSalme 145,3.8-10
10. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 32,1-111 Mos 50,14-211 Mos 33,1-11
NT-tekst1 Pet 3,8-132 Kor 13,11-13Ef 4,29-32
Ev.tekstLuk 5,27-32Matt 18,21-35Mark 11,25-26
FortellingstekstMatt 18,21-35
Poetisk tekstSalme 103,2-5
11. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 64,6b-65,22 Mos 20,1-171 Mos 21,9-13
NT-tekstRom 9,2-5;10,1-4Gal 5,1-6Rom 8,1-4.14-18
Ev.tekstMatt 23,37-39Mark 2,23-28Joh 8,31-36
FortellingstekstJes 6,1-8
Poetisk tekstSalme 89,2.15-16
12. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstNeh 9,19-21Jes 49,13-164 Mos 13,17-27
NT-tekstHebr 13,5-62 Kor 9,1-8Rom 1,16-17
Ev.tekstMatt 6,24-34Luk 8,1-3Joh 4,27-30.39-43
FortellingstekstJoh 6,1-15
Poetisk tekstSalme 145,3-6.13
13. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 92,2-6.13-162 Krøn 1,7-122 Mos 18,13-24
NT-tekst1 Kor 12,4-11Ef 4,11-16Apg 6,1-7
Ev.tekstMatt 25,14-30Luk 12,41-48Joh 15,13-17
FortellingstekstLuk 18,18-30
Poetisk tekstSalme 92,2.5.13-14
Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 27,2-65 Mos 8,7.11-18Jer 9,23-24
NT-tekst1 Kor 1,1-31 Kor 3,4-11Fil 3,7-14
Ev.tekstMatt 20,1-16Luk 17,7-10Matt 19,27-30
FortellingstekstMatt 20,1-16
Poetisk tekstSalme 86,2-4
15. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstMika 6,6-82 Mos 19,1-6Rut 1,7-11.16-19a
NT-tekstFil 1,9-11Fil 4,10-141 Kor 13,7-13
Ev.tekstMatt 5,38-48Luk 10,38-42Joh 15,9-12
FortellingstekstLuk 10,38-42
Poetisk tekstSalme 67,2-5
16. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 40,2-6Salme 13,2-6Ordsp 9,1-5
NT-tekstRom 8,19-231 Pet 4,12-191 Kor 1,18-25
Ev.tekstMark 7,31-37Matt 5,10-12Matt 11,16-19
Fortellingstekst2 Mos 16,11-18
Poetisk tekstSalme 13,2-4
17. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJob 19,21-271 Kong 17,17-24Esek 37,1-5 og 10-14
NT-tekst2 Tim 1,7-121 Kor 15,35-45Fil 1,20-26
Ev.tekstJoh 11,17-29 og/eller 30-46Luk 7,11-17Mark 5,35-43
FortellingstekstJoh 11,1-44
Poetisk tekstSalme 16,8-11
18. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 53,1-51 Kong 8,41-43Salme 38,10-16
NT-tekstHebr 2,10-18Rom 15,25-331 Joh 4,11-16
Ev.tekstMatt 8,14-17Matt 8,5-13Mark 1,40-45
FortellingstekstJoh 8,1-11
Poetisk tekstSalme 116,1-5
19. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 36,6-115 Mos 30,11-151 Sam 3,1-11
NT-tekstGal 5,16-26Rom 2,13-161 Kor 9,19-23
Ev.tekstMatt 5,20-26Joh 7,14-17Luk 9,57-62
Fortellingstekst1 Mos 1,1-2,3
Poetisk tekstSalme 119,101-105
20. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Sam 18,1-41 Mos 2,18-25Rut 2,8-11
NT-tekstHebr 13,1-3Ef 5,31-33Ef 6,1-4
Ev.tekstJoh 11,1-5Mark 10,2-9Matt 18,1-11
FortellingstekstRut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17
Poetisk tekstSalme 90,2.14.16.17b
21. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 29,4-75 Mos 15,7-8.10-11Fork 5,9-14
NT-tekstRom 13,1-71 Joh 3,16-181 Tim 6,6-12
Ev.tekstMatt 22,15-22Luk 16,19-31Luk 12,13-21
Fortellingstekst1 Mos 4,1-16
Poetisk tekstSalme 146,1-2.5-7
22. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstFork 4,17-5,6Ordsp 6,20-23a3 Mos 19,1-2.16-18.33-34
NT-tekstJak 3,7-12Fil 2,1-4Jak 2,1-9
Ev.tekstMatt 12,33-37Joh 12,35-36Luk 10,25-37
FortellingstekstLuk 10,25-37
Poetisk tekstSalme 1,1-3b.6
23. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 1,16-19Salme 73,23-28Jes 51,11-16
NT-tekst2 Tess 1,10b-122 Kor 5,4-101 Tess 4,13-18
Ev.tekstMark 10,28-31Joh 5,24-29Matt 24,35-44
Fortellingstekst1 Mos 3,1-24
Poetisk tekstSalme 43,3-5
24. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 126,1-6Salme 119,80-83Ordsp 4,18-27
NT-tekstFil 1,2-6Kol 1,24-29Åp 22,12-17
Ev.tekstJoh 6,63-69Luk 12,35-40Mark 13,21-27
FortellingstekstMark 4,35-41
25. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 15,1-6Salme 107,23-32Salme 103,1-6
NT-tekstRom 4,1-82 Kor 1,8-11Jak 5,13-16
Ev.tekstMark 2,1-12Matt 14,22-34Joh 5,1-15
FortellingstekstMark 2,1-12
26. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 146,1-102 Mos 3,10-12; 4,10-16Ordsp 14,21-22.25.31
NT-tekstRom 16,25-27Rom 9,20-24Fil 1,20
Ev.tekstLuk 18,35-43Joh 9,1-7.35b-38Luk 13,10-17
FortellingstekstLuk 18,35-43
27. søndag i treenighetstiden
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 1,26-31Jes 55,1-32 Mos 3,13-15
NT-tekstÅp 21,1-6Åp 22,16-171 Kor 8,5-6
Ev.tekstJoh 2,1-11Joh 4,4-26Joh 1,15-18
FortellingstekstLuk 2,40-52
Domssøndag/Kristi kongedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 57,14-16Job 28,20-285 Mos 30,15-20
NT-tekstÅp 20,11-13Kol 1,9-141 Kor 15,22-28
Ev.tekstMatt 25,31-46Matt 25,1-13Joh 9,39-41
FortellingstekstJoh 18,33-37
Poetisk tekstSalme 98,7-9
Lysmesse
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 42,5-6Salme 119,101-105Salme 89,12-18
NT-tekst2 Kor 4,61 Joh 2,7-13Åp 22,1-7
Ev.tekstJoh 1,9-12Luk 1,76-79Joh 8,12
FortellingstekstLuk 2,22-40
Poetisk tekstSalme 27,1.4-5.11.13
Kyndelsmesse (2.feb.)
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekst1 Sam 1,21-28
NT-tekst1 Joh 1,1-4
Ev.tekstLuk 2,22-40
FortellingstekstLuk 2,22-40
Poetisk tekstSalme 27,1.4-5.11.13
Samefolkets dag (6. feb.)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 2,4-9Salme 126,1-62 Mos 3,1-6
NT-tekstGal 3,26-29Fil 4,4-9Apg 2,1-12
Ev.tekstMatt 5,13-16Matt 22,34-40Joh 21,9-13
Fortellingstekst1 Mos 2,4-25
Poetisk tekstSalme 33,6.9-12
1. mai
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 58,6-10Amos 8,4-72 Mos 2,23-25;3,7-10
NT-tekst1 Joh 4,16-21Jak 2,1-9Jak 5,1-6
Ev.tekstLuk 6,31-36Luk 14,12-14Matt 20,25-28
FortellingstekstLuk 16,19-31
Poetisk tekstSalme 146,1-2.5-7
17. mai
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 127,1-31 Krøn 29,10-145 Mos 8,11-14
NT-tekstApg 17,22-25 og/eller 26-311 Tim 2,1-41 Kor 4,7
Ev.tekstLuk 1,50-53Matt 22,17-22Luk 17,11-19
FortellingstekstLuk 15,1-10
Poetisk tekstSalme 127,1-2
Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstDom 13,2-7.24-25Mal 4,5-61 Mos 1,11-19
NT-tekstHebr 11,1-2.32b-34.38-40Apg 13,16-26Apg 14,8-18
Ev.tekstLuk 1,5-17Matt 11,7-14Joh 1,1-8
FortellingstekstLuk 1,5-25
Poetisk tekstLuk 1,76-79
Olavsdagen / Olsok (29. juli)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 1,17-195 Mos 30,19-20a2 Sam 23,1-4
NT-tekstÅp 12,10-112 Kor 4,6-11Apg 20,17-24
Ev.tekstJoh 12,24-26Luk 9,23-26Luk 22,24-27
Fortellingstekst1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
Poetisk tekstSalme 33,12-16.18
Mikkelsmesse (29. september)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst2 Mos 23,20-22Salme 91,1-2.9-161 Mos 28,10-19a
NT-tekstHebr 1,5-14Åp 12,1-10Hebr 2,4-10
Ev.tekstMatt 18,1-6.10-11Luk 10,1-2.16-20Joh 1,47-51
FortellingstekstApg 12,1-17
Poetisk tekstSalme 103,19-21.22a
Høsttakkefest
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst5 Mos 26,1-11Salme 65,10-14Salme 104,24-30
NT-tekst1 Tess 5,15-24Ef 5,15-20Jak 1,17-18
Ev.tekstLuk 12,13-21Luk 17,11-19Luk 11,3
Fortellingstekst1 Kong 17,1-16
Poetisk tekstSalme 145,9.10a.15-16
Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 18,1-10Jes 59,1-4Mika 7,18-19
NT-tekstRom 2,1-111 Joh 1,8-2,22 Kor 13,5-8
Ev.tekstLuk 13,22-30Luk 18,9-14Luk 15,11-32
FortellingstekstLuk 15,11-32
Poetisk tekstSalme 32,1-5
Reformasjonsdagen (31 .oktober)
Tekst-rekkeI / II / III
GT-tekstSalme 46,1-8
NT-tekstRom 1,16-17
Ev.tekstJoh 1,16-17
Fortellingstekst1 Sam 3,1-10
Poetisk tekstSalme 46,2-3.9.12
Allehelgensdag (1. søndag i november)
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJes 49,8-10Salme 84,2-8Jes 60,18-22
NT-tekstÅp 7,9-17Hebr 12,1-3Hebr 11,11-16.39-40
Ev.tekstMatt 5,1-12Matt 5,13-16Luk 6,20-23
FortellingstekstÅp 1,9-11a; 21,1-5
Poetisk tekstSalme 126
Minnedag
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 90,1-4.12-141 Mos 23,1-6Salme 139,1-18.23-24
NT-tekstRom 5,5-112 Kor 1,3-71 Kor 15,51-58
Ev.tekstJoh 6,37-40Joh 11,1-5.33-38Joh 11,19-27
Fortellingstekst1 Mos 23,1-20
Poetisk tekstSalme 73,23-26
For skaperverket
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekst1 Mos 9,8-171 Mos 2,4-15Salme 19,2-7
NT-tekst1 Tim 6,6-12Rom 8,19-23Kol 1,15-20
Ev.tekstMatt 10,29-31Mark 6,35-44Mark 4,35-41
Fortellingstekst1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Poetisk tekstSalme 8,2-10
For kristen enhet
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstAmos 9,5-7Mal 2,101 Mos 50,14-21
NT-tekstEf 2,11-181 Joh 4,18-21Ef 4,1-6
Ev.tekstJoh 17,12-19Joh 17,1-11Joh 13,1-17
Fortellingstekst2 Kong 5,1-5.9-15
Poetisk tekstSalme 84,2-6
For rettferdighet og fred
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstSalme 142,2-8Amos 5,11-15Jes 11,1-10
NT-tekstRom 12,17-21Ef 5,1-2.8-162 Pet 3,8-15
Ev.tekstMatt 25,31-40Matt 5,6-10Matt 6,10
FortellingstekstEster 3,7-11; 4,1-17; 9,20-22
Poetisk tekstSalme 85,10-12.14
For forfulgte
Tekst-rekkeIIIIII
GT-tekstJer 20,7-13Job 17,7-152 Mos 3,7-10
NT-tekst1 Pet 5,7-11Hebr 10,32-391 Kor 12,12-27
Ev.tekstJoh 15,17-21Luk 21,10-19Matt 5,10-12
FortellingstekstApg 6,8-15;7,55-8,1
Poetisk tekstSalme 31,2-6
Alle kirkeårsdager
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 24,1-10Rom 13,11-12Matt 21,1-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 61,1-3Åp 5,1-5Luk 4,16-22a
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 12,1-6Åp 3,19-22Matt 21,10-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 21,1-17
Poetisk tekst: Salme 24,7-10
Ressurser på foross.no:

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 33,18-22Hebr 6,13-19aJoh 14,1-4
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 65,17-191 Kor 15,50-57Luk 21,27-36
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 2,1-5Hebr 10,35-39Joh 16,21-24
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 14,1-11
Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 35,1-101 Kor 3,18-23Matt 11,2-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 40,1-5Jak 5,7-8Luk 3,7-18
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 4,4-62 Pet 1,19-21Joh 5,31-36
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Dan 6,4-24
Poetisk tekst: Luk 1,78-79
Ressurser på foross.no:

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:Poetisk tekst:
Jes 9,1a.2.6-71 Joh 1,1-4Luk 2,1-20Salme 98,1-2.4
Ressurser på foross.no:

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:Poetisk tekst:
Mika 5,1-4a1 Joh 1,1-4Matt 1,18-25Salme 139,11-12

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,15-17Apg 7,52-60Matt 2,16-23
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 86,11-17Apg 6,8-15Matt 10,16-22
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Klag 3,52-57Fil 1,27-30Joh 16,1-4a
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 2,13-23
Poetisk tekst: Salme 17,6-8

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 1,1-61 Tim 3,16Matt 2,13-15
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 1,15-21Apg 7,17-22Luk 2,36-38
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 66,10-13Rom 11,33-36Luk 2,25-35
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 2,22-40
Poetisk tekst: Salme 71,4-7

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 146,1-10Rom 16,25-27Luk 18,35-43
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,10-12; 4,10-16Rom 9,20-24Joh 9,1-7.35b-38
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 14,21-22.25.31Fil 1,20Luk 13,10-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 18,35-43
Poetisk tekst: Salme 102,3.17-20

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 15,1-6Rom 4,1-8Mark 2,1-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 107,23-322 Kor 1,8-11Matt 14,22-34
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 103,1-6Jak 5,13-16Joh 5,1-15
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Mark 2,1-12
Poetisk tekst: Salme 103,1.11-14

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 126,1-6Fil 1,2-6Joh 6,63-69
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 119,80-83Kol 1,24-29Luk 12,35-40
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 4,18-27Åp 22,12-17Mark 13,21-27
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Mark 4,35-41
Poetisk tekst: Salme 42,2-4.6

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 55,8-13Hebr 4,12-13Luk 8,4-15
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 20,7-9Rom 10,13-17Mark 4,26-34
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 6,1-92 Tim 1,1-5;3,14-17Matt 13,24-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 8,4-15
Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 18,15-18Åp 1, 9-18Matt 17,1-9
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,1-62 Pet 1,16-18Mark 9,2-13
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 34,27-352 Kor 3,12-18Luk 9,28-36
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 17,1-8
Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Høys 8,6-71 Kor 13,1-7Joh 17,20-26
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 53,1-51 Kor 1,18-25Joh 12,20-33
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 52,13-151 Tim 2,1-6aLuk 18,31-34
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Mark 8,27-38
Poetisk tekst: Salme 86,5-7.11a

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Joel 2,12-131 Pet 3,18-4,2Matt 6,1-6.16-18
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jona 3,3-102 Pet 1,5-11Matt 12,38-42
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 58,4-10Apg 13,1-4; 14,22-23Mark 2,18-20
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,8-9; 3,1-8Jak 1,12-16Matt 4,1-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 4,1-71 Kor 10,10-13Matt 16,21-23
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Sam 12,1-10Hebr 5,7-9Matt 26,36-45
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 37,1-36
Poetisk tekst: Salme 25,4-8
Ressurser på foross.no:

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 32,24-30Jak 1,2-8Matt 15,21-28
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 3,8-15Rom 5,17-19Luk 7,36-50
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 55,1-72 Kor 6,1-10Luk 13,22-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 39,1-23
Poetisk tekst: Salme 27,7-9.13-14
Ressurser på foross.no:

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 12,1.3-8.11-141 Kor 5,6b-8Matt 26,17-30
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,31-34Hebr 10,19-25Luk 22,14-23
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 116,1-141 Kor 11,23-26Joh 13,1-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 22,14-23
Poetisk tekst: Salme 111,1-5

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekst I (2015)
Evangelietekst:Matt 26,30-27,50 
Tekst II (2016)
Evangelietekst:Mark 14,26-15,37 
Tekst III (2017)
Evangelietekst:Luk 22,39-23,46 
Tekst IV (2018)
Evangelietekst:Joh 18,1-19,42 
Alle tekstrekker
Fortellingstekst:Mark 15,20-39 

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst 1:1 Mos 1,1-5;1,26-2,2
GT-tekst 2:2 Mos 14,1-22
NT-tekst:Rom 6,3-11
Ev.tekst:Mark 16,1-8
Poetisk tekst:Salme 118,14-16

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 118,14-241 Kor 15,1-11Luk 24,1-9
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 52,7-10Rom 14,7-9Matt 28,1-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 15,1-3Kol 2,12-15Joh 20,1-10
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 28,1-10
Poetisk tekst: Salme 118,14-16

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jona 2,1-11Apg 13,32-35Luk 24,13-35
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 45,1-151 Pet 1,18-23Luk 24,36-45
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,9-132 Kor 5,14-19Joh 20,11-18
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 24,36-45
Poetisk tekst: Salme 16,8-11

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:Poetisk tekst:
2 Mos 24,3-11Ef 2,17-22Joh 7,37-39Salme 104,27-28.30.33

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,4-9Apg 2,1-11 eller Rom 8,9-11Joh 20,19-23
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 1,1-5Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13Joh 14,15-21
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 11,1-9Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5Joh 14,23-29
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 2,1-18
Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Joel 3,1-2Apg 10,34-48Joh 16,5-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 44,3-5Apg 11,19-26Joh 6,44-47
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 17,1-7Apg 15,1-11Joh 7,37-39
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 14,22-34
Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 92,2-6.13-161 Kor 12,4-11Matt 25,14-30
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Krøn 1,7-12Ef 4,11-16Luk 12,41-48
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 18,13-24Apg 6,1-7Joh 15,13-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 18,18-30
Poetisk tekst: Salme 92,2.5.13-14

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 27,2-61 Kor 1,1-3Matt 20,1-16
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 8,7.11-181 Kor 3,4-11Luk 17,7-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 9,23-24Fil 3,7-14Matt 19,27-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 20,1-16
Poetisk tekst: Salme 86,2-4

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Job 19,21-272 Tim 1,7-12Joh 11,17-29 og/eller 30-46
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 17,17-241 Kor 15,35-45Luk 7,11-17
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Esek 37,1-5 og 10-14Fil 1,20-26Mark 5,35-43
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 11,1-44
Poetisk tekst: Salme 16,8-11

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 53,1-5Hebr 2,10-18Matt 8,14-17
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 8,41-43Rom 15,25-33Matt 8,5-13
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 38,10-161 Joh 4,11-16Mark 1,40-45
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 8,1-11
Poetisk tekst: Salme 116,1-5

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 36,6-11Gal 5,16-26Matt 5,20-26
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 30,11-15Rom 2,13-16Joh 7,14-17
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Sam 3,1-111 Kor 9,19-23Luk 9,57-62
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 1,1-2,3
Poetisk tekst: Salme 119,101-105

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Sam 18,1-4Hebr 13,1-3Joh 11,1-5
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,18-25Ef 5,31-33Mark 10,2-9
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Rut 2,8-11Ef 6,1-4Matt 18,1-11
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17
Poetisk tekst: Salme 90,2.14.16.17b

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 29,4-7Rom 13,1-7Matt 22,15-22
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 15,7-8.10-111 Joh 3,16-18Luk 16,19-31
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Fork 5,9-141 Tim 6,6-12Luk 12,13-21
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 4,1-16
Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 1,16-192 Tess 1,10b-12Mark 10,28-31
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 73,23-282 Kor 5,4-10Joh 5,24-29
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 51,11-161 Tess 4,13-18Matt 24,35-44
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 3,1-24
Poetisk tekst: Salme 43,3-5

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 15,1-6Rom 4,1-8Mark 2,1-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 107,23-322 Kor 1,8-11Matt 14,22-34
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 103,1-6Jak 5,13-16Joh 5,1-15
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Mark 2,1-12

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 146,1-10Rom 16,25-27Luk 18,35-43
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,10-12; 4,10-16Rom 9,20-24Joh 9,1-7.35b-38
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 14,21-22.25.31Fil 1,20Luk 13,10-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 18,35-43

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 1,26-31Åp 21,1-6Joh 2,1-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 55,1-3Åp 22,16-17Joh 4,4-26
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,13-151 Kor 8,5-6Joh 1,15-18
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 2,40-52

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 42,5-62 Kor 4,6Joh 1,9-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 119,101-1051 Joh 2,7-13Luk 1,76-79
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 89,12-18Åp 22,1-7Joh 8,12
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 2,22-40
Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:1 Sam 1,21-28
NT-tekst:1 Joh 1,1-4
Evangelietekst:Luk 2,22-40
Fortellingstekst:Luk 2,22-40
Poetisk tekst:Salme 27,1.4-5.11.13

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,4-9Gal 3,26-29Matt 5,13-16
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 126,1-6Fil 4,4-9Matt 22,34-40
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,1-6Apg 2,1-12Joh 21,9-13
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 58,6-101 Joh 4,16-21Luk 6,31-36
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 8,4-7Jak 2,1-9Luk 14,12-14
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 2,23-25;3,7-10Jak 5,1-6Matt 20,25-28
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 16,19-31
Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 127,1-3Apg 17,22-25 og/eller 26-31Luk 1,50-53
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Krøn 29,10-141 Tim 2,1-4Matt 22,17-22
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 8,11-141 Kor 4,7Luk 17,11-19
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 15,1-10
Poetisk tekst: Salme 127,1-2

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Dom 13,2-7.24-25Hebr 11,1-2.32b-34.38-40Luk 1,5-17
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 4,5-6Apg 13,16-26Matt 11,7-14
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 1,11-19Apg 14,8-18Joh 1,1-8
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 1,5-25
Poetisk tekst: Luk 1,76-79

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 1,17-19Åp 12,10-11Joh 12,24-26
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 30,19-20a2 Kor 4,6-11Luk 9,23-26
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Sam 23,1-4Apg 20,17-24Luk 22,24-27
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27
Poetisk tekst: Salme 33,12-16.18

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 23,20-22Hebr 1,5-14Matt 18,1-6.10-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 91,1-2.9-16Åp 12,1-10Luk 10,1-2.16-20
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 28,10-19aHebr 2,4-10Joh 1,47-51
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 12,1-17
Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 26,1-111 Tess 5,15-24Luk 12,13-21
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 65,10-14Ef 5,15-20Luk 17,11-19
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 104,24-30Jak 1,17-18Luk 11,3
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Kong 17,1-16
Poetisk tekst: Salme 145,9.10a.15-16

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:Salme 46,1-8
NT-tekst:Rom 1,16-17
Evangelietekst:Joh 1,16-17
Fortellingstekst:1 Sam 3,1-10
Poetisk tekst:Salme 46,2-3.9.12

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 49,8-10Åp 7,9-17Matt 5,1-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 84,2-8Hebr 12,1-3Matt 5,13-16
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 60,18-22Hebr 11,11-16.39-40Luk 6,20-23
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
Poetisk tekst: Salme 126

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 90,1-4.12-14Rom 5,5-11Joh 6,37-40
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 23,1-62 Kor 1,3-7Joh 11,1-5.33-38
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 139,1-18.23-241 Kor 15,51-58Joh 11,19-27
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 23,1-20
Poetisk tekst: Salme 73,23-26

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 9,8-171 Tim 6,6-12Matt 10,29-31
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,4-15Rom 8,19-23Mark 6,35-44
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 19,2-7Kol 1,15-20Mark 4,35-41
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17
Poetisk tekst: Salme 8,2-10

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 9,5-7Ef 2,11-18Joh 17,12-19
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 2,101 Joh 4,18-21Joh 17,1-11
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 50,14-21Ef 4,1-6Joh 13,1-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 2 Kong 5,1-5.9-15
Poetisk tekst: Salme 84,2-6

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 142,2-8Rom 12,17-21Matt 25,31-40
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 5,11-15Ef 5,1-2.8-16Matt 5,6-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 11,1-102 Pet 3,8-15Matt 6,10
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Ester 3,7-11; 4,1-17; 9,20-22
Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14

Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 20,7-131 Pet 5,7-11Joh 15,17-21
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Job 17,7-15Hebr 10,32-39Luk 21,10-19
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,7-101 Kor 12,12-27Matt 5,10-12
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 6,8-15;7,55-8,1
Poetisk tekst: Salme 31,2-6

Finn kirkeårsdag