Kirkeåret ressurs

1. mai
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 58,6-101 Joh 4,16-21Luk 6,31-36
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 8,4-7Jak 2,1-9Luk 14,12-14
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 2,23-25;3,7-10Jak 5,1-6Matt 20,25-28
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 16,19-31
Poetisk tekst: Salme 146,1-2.5-7