Kirkeåret ressurs

1. søndag i adventstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 24,1-10Rom 13,11-12Matt 21,1-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 61,1-3Åp 5,1-5Luk 4,16-22a
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 12,1-6Åp 3,19-22Matt 21,10-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 21,1-17
Poetisk tekst: Salme 24,7-10
Ressurser på foross.no: