Kirkeåret ressurs

22. søndag i treenighetstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Fork 4,17-5,6Jak 3,7-12Matt 12,33-37
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 6,20-23aFil 2,1-4Joh 12,35-36
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
3 Mos 19,1-2.16-18.33-34Jak 2,1-9Luk 10,25-37
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 10,25-37
Poetisk tekst: Salme 1,1-3b.6
Ressurser på foross.no: