Kirkeåret ressurs

2. Påskedag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jona 2,1-11Apg 13,32-35Luk 24,13-35
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 45,1-151 Pet 1,18-23Luk 24,36-45
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,9-132 Kor 5,14-19Joh 20,11-18
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 24,36-45
Poetisk tekst: Salme 16,8-11