Kirkeåret ressurs

2. pinsedag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Joel 3,1-2Apg 10,34-48Joh 16,5-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 44,3-5Apg 11,19-26Joh 6,44-47
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 17,1-7Apg 15,1-11Joh 7,37-39
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 14,22-34
Poetisk tekst: Salme 96,3.9.11