Kirkeåret ressurs

2. søndag i adventstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 33,18-22Hebr 6,13-19aJoh 14,1-4
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 65,17-191 Kor 15,50-57Luk 21,27-36
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 2,1-5Hebr 10,35-39Joh 16,21-24
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 14,1-11
Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14
Ressurser på foross.no: