Kirkeåret ressurs

2. søndag i påsketiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 43,10-13 eller Apg 1,1-51 Kor 15,12-21Joh 21,1-14
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-51 Joh 5,1-5Joh 21,15-19
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 45,5-8 eller Apg 1,1-51 Pet 1,3-9Joh 20,24-31
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 20, 24-31
Poetisk tekst: Salme 116,5-9
Ressurser på foross.no: