Kirkeåret ressurs

3. søndag i adventstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 35,1-101 Kor 3,18-23Matt 11,2-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 40,1-5Jak 5,7-8Luk 3,7-18
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 4,4-62 Pet 1,19-21Joh 5,31-36
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Dan 6,4-24
Poetisk tekst: Luk 1,78-79
Ressurser på foross.no: