Kirkeåret ressurs

3. søndag i påsketiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Esek 34,11-16 eller Apg 2,36-411 Pet 2,20-25Joh 10,11-18
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21Hebr 13,20-21Joh 10,1-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 23,1-6 eller Apg 5,27-421 Pet 5,1-4Mark 6,30-44
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Sam 15,34-16,13
Poetisk tekst: Salme 23
Ressurser på foross.no: