Kirkeåret ressurs

4. søndag i adventstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Rut 4,13-17Rom 15,8-13Luk 1,46-55
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mika 5,1-4aFil 4,4-7Luk 1,39-45
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Sef 3,14-172 Kor 1,18-22Matt 1,18-25
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 1,39-45
Poetisk tekst: Salme 145,10-13
Ressurser på foross.no: