Kirkeåret ressurs

4. søndag i åpenbaringstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 146,1-10Rom 16,25-27Luk 18,35-43
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,10-12; 4,10-16Rom 9,20-24Joh 9,1-7.35b-38
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 14,21-22.25.31Fil 1,20Luk 13,10-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 18,35-43
Poetisk tekst: Salme 102,3.17-20
Ressurser på foross.no: