Kirkeåret ressurs

5. søndag i påsketiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Hos 14,5-9 eller Apg 4,32-35Rom 11,13-20Joh 15,1-8
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-47Rom 12,1-3Luk 13,18-21
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 8,12-13.27-30 eller Apg 11,1-18Ef 2,17-22Joh 17,6-11
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10
Poetisk tekst: Salme 84,2-6
Ressurser på foross.no: