Kirkeåret ressurs

6. søndag i åpenbaringstiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 126,1-6Fil 1,2-6Joh 6,63-69
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 119,80-83Kol 1,24-29Luk 12,35-40
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Ordsp 4,18-27Åp 22,12-17Mark 13,21-27
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Mark 4,35-41
Poetisk tekst: Salme 42,2-4.6