Kirkeåret ressurs

6. søndag i påsketiden
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 29,10-14 eller Apg 16,25-401 Joh 5,13-15Luk 18,1-8
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Dan 9,17-19 eller Apg 4,23-313 Joh 11Matt 7,7-12
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 3,5-14 eller Apg 12,1-17Ef 3,14-21Matt 6,7-13
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 2,1-11
Poetisk tekst: Salme 66,17-20
Ressurser på foross.no: