Kirkeår ikke definert. Ref. kk-kaa-ressurs

Kirkeåret ressurs

Allehelgensdag (1. søndag i november)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 49,8-10Åp 7,9-17Matt 5,1-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 84,2-8Hebr 12,1-3Matt 5,13-16
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 60,18-22Hebr 11,11-16.39-40Luk 6,20-23
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
Poetisk tekst: Salme 126
Ressurser på foross.no: