Kirkeåret ressurs

Askeonsdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Joel 2,12-131 Pet 3,18-4,2Matt 6,1-6.16-18
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jona 3,3-102 Pet 1,5-11Matt 12,38-42
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 58,4-10Apg 13,1-4; 14,22-23Mark 2,18-20
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 27,1-29
Poetisk tekst: Salme 51,3-6.12-14