Kirkeåret ressurs

Bots- og bønnedag (siste søndag i oktober)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 18,1-10Rom 2,1-11Luk 13,22-30
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 59,1-41 Joh 1,8-2,2Luk 18,9-14
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mika 7,18-192 Kor 13,5-8Luk 15,11-32
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 15,11-32
Poetisk tekst: Salme 32,1-5
Ressurser på foross.no: