Kirkeåret ressurs

Maria budskapsdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 7,10-14Gal 4,4-7Luk 1,26-38
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 33,14-17Ef 1,3-6Luk 1,46-55
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Sam 1,21-28Apg 16,12-15Luk 1,39-45
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 1,26-38
Poetisk tekst: Salme 113,4-7
Ressurser på foross.no: