Kirkeåret ressurs

Domssøndag/Kristi kongedag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 57,14-16Åp 20,11-13Matt 25,31-46
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Job 28,20-28Kol 1,9-14Matt 25,1-13
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 30,15-201 Kor 15,22-28Joh 9,39-41
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Joh 18,33-37
Poetisk tekst: Salme 98,7-9
Ressurser på foross.no: