Kirkeåret ressurs

For kristen enhet
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 9,5-7Ef 2,11-18Joh 17,12-19
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 2,101 Joh 4,18-21Joh 17,1-11
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 50,14-21Ef 4,1-6Joh 13,1-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 2 Kong 5,1-5.9-15
Poetisk tekst: Salme 84,2-6