Kirkeåret ressurs

Kristi forklarelsesdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 18,15-18Åp 1, 9-18Matt 17,1-9
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,1-62 Pet 1,16-18Mark 9,2-13
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 34,27-352 Kor 3,12-18Luk 9,28-36
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 17,1-8
Poetisk tekst: Salme 89,12-13.15-16
Ressurser på foross.no: