Kirkeåret ressurs

Høsttakkefest
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 26,1-111 Tess 5,15-24Luk 12,13-21
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 65,10-14Ef 5,15-20Luk 17,11-19
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 104,24-30Jak 1,17-18Luk 11,3
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Kong 17,1-16
Poetisk tekst: Salme 145,9.10a.15-16