Kirkeåret ressurs

Julaften
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:Poetisk tekst:
Jes 9,1a.2.6-71 Joh 1,1-4Luk 2,1-20Salme 98,1-2.4
Ressurser på foross.no: