Kirkeåret ressurs

Julenatt/Ottesang
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:Poetisk tekst:
Mika 5,1-4a1 Joh 1,1-4Matt 1,18-25Salme 139,11-12