Kirkeår ikke definert. Ref. kk-kaa-ressurs

Kirkeåret ressurs

Kristi himmelfartsdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 110,1-3 eller Apg 1,1-11Ef 4,7-10Mark 16,19-20
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11Rom 10,6-10Luk 24,46-53
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Sam 2,1-9 eller Apg 1,1-11Ef 1,17-23Joh 17,1-5
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 1,1-14
Poetisk tekst: Salme 110,1-4
Ressurser på foross.no: