Kirkeåret ressurs

Kristi åpenbaringsdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 60,1-6Ef 3,1-7Matt 2,1-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 49,1-7Rom 15,4-6Luk 2,40-52
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 51,4-82 Kor 4,1-6Joh 12,42-47
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 2,1-12
Poetisk tekst: Salme 72,10-14
Ressurser på foross.no: