Kirkeåret ressurs

Kyndelsmesse (2.feb.)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:1 Sam 1,21-28
NT-tekst:1 Joh 1,1-4
Evangelietekst:Luk 2,22-40
Fortellingstekst:Luk 2,22-40
Poetisk tekst:Salme 27,1.4-5.11.13