Kirkeåret ressurs

Lysmesse
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 42,5-62 Kor 4,6Joh 1,9-12
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 119,101-1051 Joh 2,7-13Luk 1,76-79
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 89,12-18Åp 22,1-7Joh 8,12
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 2,22-40
Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13