Kirkeåret ressurs

Mikkelsmesse (29. september)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 23,20-22Hebr 1,5-14Matt 18,1-6.10-11
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 91,1-2.9-16Åp 12,1-10Luk 10,1-2.16-20
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 28,10-19aHebr 2,4-10Joh 1,47-51
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 12,1-17
Poetisk tekst: Salme 103,19-21.22a