Kirkeåret ressurs

Nyttårsaften
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Fork 3,1-2.4-7.11a1 Pet 1,22-25Luk 13,6-9
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 29,10-142 Pet 3,13-15a.17-18Joh 14,27
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Klag 3,22-261Joh 1,5-7Matt 11,25-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 28,10-29,1
Poetisk tekst: Salme 121