Kirkeåret ressurs

Påskedag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 118,14-241 Kor 15,1-11Luk 24,1-9
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 52,7-10Rom 14,7-9Matt 28,1-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 15,1-3Kol 2,12-15Joh 20,1-10
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 28,1-10
Poetisk tekst: Salme 118,14-16
Ressurser på foross.no: