Kirkeåret ressurs

Påskenatt/Ottesang
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst 1:1 Mos 1,1-5;1,26-2,2
GT-tekst 2:2 Mos 14,1-22
NT-tekst:Rom 6,3-11
Ev.tekst:Mark 16,1-8
Poetisk tekst:Salme 118,14-16