Kirkeåret ressurs

Palmesøndag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 12,21-28Ef 2,12-18Joh 12,12-24
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 56,6-8Rom 3,21-26Matt 26,6-13
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Sak 9,9-10Fil 2,5-11Joh 12,1-13
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Matt 21,1-17
Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26
Ressurser på foross.no: