Kirkeåret ressurs

Pinsedag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,4-9Apg 2,1-11 eller Rom 8,9-11Joh 20,19-23
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 1,1-5Apg 2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13Joh 14,15-21
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 11,1-9Apg 2,1-11 eller Rom 5,1-5Joh 14,23-29
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 2,1-18
Poetisk tekst: Salme 104,27-28.30.33
Ressurser på foross.no: