Kirkeåret ressurs

Reformasjonsdagen (31 .oktober)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Alle tekstrekker
GT-tekst:Salme 46,1-8
NT-tekst:Rom 1,16-17
Evangelietekst:Joh 1,16-17
Fortellingstekst:1 Sam 3,1-10
Poetisk tekst:Salme 46,2-3.9.12