Kirkeåret ressurs

For rettferdighet og fred
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 142,2-8Rom 12,17-21Matt 25,31-40
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Amos 5,11-15Ef 5,1-2.8-16Matt 5,6-10
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 11,1-102 Pet 3,8-15Matt 6,10
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Ester 3,7-11; 4,1-17; 9,20-22
Poetisk tekst: Salme 85,10-12.14