Kirkeåret ressurs

Såmannssøndag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 55,8-13Hebr 4,12-13Luk 8,4-15
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 20,7-9Rom 10,13-17Mark 4,26-34
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 6,1-92 Tim 1,1-5;3,14-17Matt 13,24-30
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 8,4-15
Poetisk tekst: Salme 119,105.130-133
Ressurser på foross.no: